LED Bulb LBD

MPE

Đèn led Bulb 3w MPE LBD-3T

Đèn led Bulb 3w MPE LBD-3T

LBD-3T

Ánh sáng trắng - 3w - 270Lm - 6500K - Ø45x82mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 19.000đ

Đèn led Bulb 3w MPE LBD-3V

Đèn led Bulb 3w MPE LBD-3V

LBD-3V

Ánh sáng vàng - 3w - 270Lm - 3200K - Ø45x82mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 19.000đ

Đèn LED Bulb 5w MPE LBD-5T

Đèn LED Bulb 5w MPE LBD-5T

LBD-5T

Ánh sáng trắng - 5w - 450Lm - 6500K - Ø55x94mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 46.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 23.050đ

Đèn LED Bulb 5w MPE LBD-5V

Đèn LED Bulb 5w MPE LBD-5V

LBD-5V

Ánh sáng vàng - 5w - 450Lm - 3200K - Ø55x94mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 46.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 23.050đ

Đèn LED Bulb 7w MPE LBD-7T

Đèn LED Bulb 7w MPE LBD-7T

LBD-7T

Ánh sáng trắng - 7w - 700Lm - 6500K - Ø60x112mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 28.350đ

Đèn LED Bulb 7w MPE LBD-7V

Đèn LED Bulb 7w MPE LBD-7V

LBD-7V

Ánh sáng vàng - 7w - 700Lm - 3200K - Ø60x112mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 28.350đ

Đèn LED Bulb 9w MPE LBD-9T

Đèn LED Bulb 9w MPE LBD-9T

LBD-9T

Ánh sáng trắng - 9w - 900Lm - 6500K - Ø60x118mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 67.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 33.500đ

Đèn LED MPE Bulb 9w LBD-9V

Đèn LED MPE Bulb 9w LBD-9V

LBD-9V

Ánh sáng vàng - 9w - 900Lm - 3200K - Ø60x118mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 67.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 33.500đ

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD-12T

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD-12T

LBD-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 1200Lm - 6500K - Ø70x137mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 83.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 41.800đ

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD-12V

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD-12V

LBD-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 1200Lm - 3200K - Ø70x137mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 83.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 41.800đ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD-15T

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD-15T

LBD-15T

Ánh sáng trắng - 15w - 1500Lm - 6500K - Ø75x148mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 110.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 55.150đ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD-15V

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD-15V

LBD-15V

Ánh sáng vàng - 15w - 1500Lm - 3200K - Ø75x148mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 110.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 55.150đ

Đèn Led MPE Bulb 20w LBD-20T

Đèn Led MPE Bulb 20w LBD-20T

LBD-20T

Ánh sáng trắng - 20w - 2000Lm - 6500K - Ø80x152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 64.800đ

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD-20V

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD-20V

LBD-20V

Ánh sáng vàng - 20w - 2000Lm - 3200K - Ø80x152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 64.800đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD-30T

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD-30T

LBD-30T

Ánh sáng trắng - 30w - 3000Lm - 6500K - Ø100x180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 193.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 96.600đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD-30V

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD-30V

LBD-30V

Ánh sáng vàng - 30w - 3000Lm - 3200K - Ø100x180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 193.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 96.600đ

LED Bulb LBD

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước