Bộ ngắt cách ly, cầu chì

Bộ ngắt cách ly iSW

Acti9 iSW Isolating Switch 1P, 2P, 3P, 4P; Dòng : 20A - 100A.

Cầu chì cách ly STi

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch; dòng: 500V; Dùng trong các lĩnh vực công nghiệp;

Cầu chì

Bảo vệ mạch điện điều khiển hoặc máy biến áp; Dòng : 1A-125A, Điện áp: 400VAC, Icu: 20kA

IC cảm biến ánh sáng

Công tắc cảm biến ánh sáng đóng tiếp điểm khi độ sáng giảm và xuống thấp hơn ngưỡng chọn. Và mở tiếp điểm khi độ sáng tăng và vượt qua ngưỡng chọn.

Bộ đóng ngắt hẹn giờ IH/IHP

Time switches  tự động bật và tắt tải theo chương trình do người dùng nhập vào.