Phụ kiện Masterpact MTZ1

Schneider

LV847283 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847283 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847283

Micrologic 5.0 X control unit - for fixed Masterpact MTZ 1 2 3

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847288 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847288 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847288

Selective Protection sử dụng cho MTZ1 2 3 fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847287 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847287 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847287

Selective Protection sử dụng cho MTZ1 2 3 fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847284 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847284 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847284

Micrologic 5.0 X control unit, for Masterpact MTZ1 circuit breakers, drawout, LSI protections

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847292 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847292 Micrologic 6.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847292

Micrologic 6.0 X control unit, for Masterpact MTZ1 circuit breakers, drawout, LSIG protections

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV865307 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV865307 Micrologic 7.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV865307

Micrologic 7.0 X control unit, for Masterpact MTZ1 circuit breakers, drawout, LSIV protections

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847395 Gear Motor MCH Phụ kiện MTZ Schneider

LV847395 Gear Motor MCH Phụ kiện MTZ Schneider

LV847395

MCH gear motor - 100/130 V AC - for MTZ1 - fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847396 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847396 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847396

MCH gear motor - 200/240 V AC - for MTZ1 - fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847398 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847398 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847398

MCH gear motor - 277/415 V AC - for MTZ1 - fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847390 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847390 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847390

MCH gear motor - 24/30 V DC - for MTZ1 - fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847393 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847393 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847393

MCH gear motor - 200/250 V DC - for MTZ1 - fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847465 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847465 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847465

MCH gear motor - 100/130 V AC - for MTZ1 - drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847466 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847466 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847466

MCH gear motor - 200/240 V AC - for MTZ1 - drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847468 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847468 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847468

MCH gear motor - 277/415 V AC - for MTZ1 - drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847460 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847460 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847460

MCH gear motor - 24/30 V DC - for MTZ1 - drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LV847463 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847463 Gear Motor MCH Phụ Kiện MTZ Schneider

LV847463

MCH gear motor - 200/250 V DC - for MTZ1 - drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Phụ kiện Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ.

Chúng tôi chuyên phân phối Phụ kiện máy cắt không khí Schneider chính hãng, giá tốt.

 

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước