LED Bulb LBD2

MPE

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD2-12T

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD2-12T

LBD2-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 1200Lm - 6500K - Ø65x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 40.953đ

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD2-12V

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD2-12V

LBD2-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 1200Lm - 3200K - Ø65x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 40.953đ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD2-15T

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD2-15T

LBD2-15T

Ánh sáng trắng - 15w - 1500Lm - 6500K - Ø65x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 74.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 54.020đ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD2-15V

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD2-15V

LBD2-15V

Ánh sáng vàng - 15w - 1500Lm - 3200K - Ø65x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 74.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 54.020đ

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD2-20T

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD2-20T

LBD2-20T

Ánh sáng trắng - 20w - 2000Lm - 6500K - Ø80x152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 86.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 63.437đ

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD2-20V

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD2-20V

LBD2-20V

Ánh sáng vàng - 20w - 2000Lm - 3200K - Ø80x152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 86.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 63.437đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD2-30T

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD2-30T

LBD2-30T

Ánh sáng trắng - 30w - 3000Lm - 6500K - Ø100x185mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 94.608đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD2-30V

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD2-30V

LBD2-30V

Ánh sáng vàng - 30w - 3000Lm - 3200K - Ø100x185mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 94.608đ

Đèn LED MPE Bulb 40w LBD2-40T

Đèn LED MPE Bulb 40w LBD2-40T

LBD2-40T

Ánh sáng trắng - 40w - 4000Lm - 6500K - Ø118x216mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 174.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 127.093đ

Đèn LED MPE Bulb 40w LBD2-40V

Đèn LED MPE Bulb 40w LBD2-40V

LBD2-40V

Ánh sáng vàng - 40w - 4000Lm - 3200K - Ø118x216mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 174.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 127.093đ

Đèn LED MPE Bulb 50w LBD2-50T

Đèn LED MPE Bulb 50w LBD2-50T

LBD2-50T

Ánh sáng trắng - 50w - 5000Lm - 6500K - Ø138x260mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 181.113đ

Đèn LED MPE Bulb 50w LBD2-50V

Đèn LED MPE Bulb 50w LBD2-50V

LBD2-50V

Ánh sáng vàng - 50w - 5000Lm - 3200K - Ø138x260mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 181.113đ

LED Bulb LBD2

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download