Aptomat khối MCCB

MCCB Easypact EZC100

- Icu: 18, 25, 50kA/240V; - Icu: 7.5, 10, 15, 30kA/415V; - Dòng 15A - 100A loại fixed

Phụ kiện MCCB EZC100

Dùng cho MCCB 2P, 3P

MCCB Easypact EZC250

* Icu=18, 25, 36kA/415V; * Dòng 100A - 250A loại fixed

Phụ kiện MCCB EZC250

Dùng cho MCCB 2P, 3P, 4P

MCCB Easypact EZCV250 ELCB

Icu=25, 36kA; Dòng 63A-250A; + Quá tải + Ngắn mạch + Chống dòng rò

MCCB Easypact EZC400 EZC630

Icu=36, 50kA/415V; Dòng 320A-600A

MCCB Easypact CVS LV5

Icu=25, 36, 50kA/415A; Dòng 16A-600A

MCCB Compact NSX LV4

Icu=16, 25, 36, 50, 70kA/415A Dòng: 16A-630A

Phụ kiện MCCB EZC400/630 LV4 LV5

Module bảo vệ chống dòng rò

MCCB Compact NS

Icu=50kA, 70kA, 85kA/415V; Dòng 630A-3200A

Phụ kiện MCCB NS

Shuntrip, Under Voltage, Rotary handle

MCCB Compact NSXm LV4

Circuit breaker Compact NSXm E (16 kA - 70kA at 415 VAC), 16A - 160A rating TMD trip unit, EverLink connectors

MCCB CompacT NSXm 16A-160A

MCCB CompacT NSXm 16A-160A

MCCB CompacT NSX 25A-630A

MCCB CompacT NSX 25A-630A

MCCB Easypact EZS100E EZS100F

Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact EZS100E/F từ 16A đến 100A

MCCB Easypact EZS160E EZS160F EZS250E EZS250F

Aptomat Khối MCCB Schneider EasyPact 100A đến 250A Icu 25kA và 36kA

MCCB Easypact EZS400F EZS400N EZS630F EZS630N

Aptomat Khối MCCB EasyPact EZS 315A đến 600A