Aptomat khối MCCB

MCCB Easypact EZC100

- Icu: 18, 25, 50kA/240V; - Icu: 7.5, 10, 15, 30kA/415V; - Dòng 15A - 100A loại fixed

Phụ kiện MCCB EZC100

Dùng cho MCCB 2P, 3P

MCCB Easypact EZC250

* Icu=18, 25, 36kA/415V; * Dòng 100A - 250A loại fixed

Phụ kiện MCCB EZC250

Dùng cho MCCB 2P, 3P, 4P

MCCB Easypact EZCV250 ELCB

Icu=25, 36kA; Dòng 63A-250A; + Quá tải + Ngắn mạch + Chống dòng rò

MCCB Easypact EZC400/630

Icu=36, 50kA/415V; Dòng 320A-600A

MCCB Easypact CVS LV5

Icu=25, 36, 50kA/415A; Dòng 16A-600A

MCCB Compact NSX LV4

Icu=16, 25, 36, 50, 70kA/415A Dòng: 16A-630A

Phụ kiện MCCB EZC400/630 LV4 LV5

Module bảo vệ chống dòng rò

MCCB Compact NS

Icu=50kA, 70kA, 85kA/415V; Dòng 630A-3200A

Phụ kiện MCCB NS

Shuntrip, Under Voltage, Rotary handle

MCCB Compact NSXm LV4

Circuit breaker Compact NSXm E (16 kA - 70kA at 415 VAC), 16A - 160A rating TMD trip unit, EverLink connectors

MCCB Easypact EZS100E/F

Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact EZS100E/F từ 16A đến 100A