MCB Easy 9, Icu=4.5kA (EZ9F)

Schneider

EZ9F34106 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34106 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34106

MCB EZ9F 1P 6A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 57.112đ

EZ9F34110 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34110 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34110

MCB EZ9F 1P 10A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 57.112đ

EZ9F34116 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34116 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34116

MCB EZ9F 1P 16A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 57.112đ

EZ9F34120 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34120 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34120

MCB EZ9F 1P 20A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 57.112đ

EZ9F34125 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34125 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34125

MCB EZ9F 1P 25A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 57.112đ

EZ9F34132 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34132 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34132

MCB EZ9F 1P 32A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 57.112đ

EZ9F34140 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34140 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34140

MCB EZ9F 1P 40A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 140.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 83.072đ

EZ9F34150 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34150 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34150

MCB EZ9F 1P 50A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 228.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 134.992đ

EZ9F34163 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34163 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34163

MCB EZ9F 1P 63A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 228.800đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 134.992đ

EZ9F34206 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34206 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34206

MCB EZ9F 2P 6A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

EZ9F34210 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34210 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34210

MCB EZ9F 2P 10A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

EZ9F34216 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34216 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34216

MCB EZ9F 2P 16A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

EZ9F34220 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34220 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34220

Easy9 miniature circuit breaker - Icu=4.5kA - 2P - 20 A - C curve - 230 V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

EZ9F34225 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34225 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34225

MCB EZ9F 2P 25A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

EZ9F34232 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34232 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34232

MCB EZ9F 2P 32A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

EZ9F34240 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34240 MCB Easy 9 Schneider

EZ9F34240

MCB EZ9F 2P 40A 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 162.250đ

MCB dân dụng 1P, 2P, 3P, 4P;
Icu=4.5kA;
Dòng 6A-63A;
C Curve

Thiết bị đóng cắt Easy 9

Chất lượng, an toàn, giá cạnh tranh.

Được kiểm tra chất lượng bởi các tổ chức quốc tế.

Đạt chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 và môi trường ISO14000

Giải pháp an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà bạn:

  • Bảo vệ quá tải và ngắn mạch với MCB
  • Bảo vệ chống sét lan truyền với SPD
  • Bảo vệ dòng rò với RCCB
  • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và dòng rò với RCBO

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước