Masterpact NT

Schneider

NT06H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact NT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 115.494.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 115.494.500đ

NT08H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT08H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT08H13F2

ACB NT H1 3P 800A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 125.834.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 125.834.500đ

NT10H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT10H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT10H13F2

ACB NT H1 3P 1000A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 132.731.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 132.731.500đ

NT12H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT12H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT12H13F2

ACB NT H1 3P 1250A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 145.942.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 145.942.500đ

NT16H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT16H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT16H13F2

ACB NT H1 3P 1600A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 160.825.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 160.825.500đ

NT06H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT06H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT06H13D2

ACB NT H1 3P 630A 42kA Drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 160.308.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 160.308.500đ

NT08H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT08H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT08H13D2

ACB NT H1 3P 800A 42kA Drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 168.932.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 168.932.500đ

NT10H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT10H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT10H13D2

ACB NT H1 3P 1000A 42kA Drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 177.551.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 177.551.000đ

NT12H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT12H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT12H13D2

ACB NT H1 3P 1250A 42kA Drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 197.571.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 197.571.000đ

NT16H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT16H13D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT16H13D2

ACB NT H1 3P 1600A 42kA Drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 224.251.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 224.251.500đ

NT06H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT06H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT06H14F2

ACB NT H1 4P 630A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 138.765.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 138.765.000đ

NT08H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT08H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT08H14F2

ACB NT H1 4P 800A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 153.411.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 153.411.500đ

NT10H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT10H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT10H14F2

ACB NT H1 4P 1000A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 162.035.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 162.035.500đ

NT12H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT12H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT12H14F2

ACB NT H1 4P 1250A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 178.876.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 178.876.500đ

NT16H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT16H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT16H14F2

ACB NT H1 4P 1600A 42kA Fixed

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 206.217.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 206.217.000đ

NT06H14D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT06H14D2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NT

NT06H14D2

ACB NT H1 4P 630A 42kA Drawout

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 191.339.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 191.339.500đ

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB MASTERPACT NT SCHNEIDER

Máy cắt không khí ACB MasterPact NT Schneider dòng sản phẩm có chức năng bảo vệ, đo lường kiểm soát và kết nối truyền thông cho mạng điện hạ thế.

MasterPact NT Schneider loại H1, H2, Dòng định mức từ 630A đến 1600A

Điện áp định mức 660V, 5/60Hz.

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics = 100% Icu.

Máy cắt không khí Masterpact NT Schneider cơ bản bao gồm:

  • Khung CB.
  • Bộ đấu dây cáp nằm ngang phía sau (trên và dưới)
  • Micrologic 2.0A
  • 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 tiếp điểm báo sự cố

Bảo vệ, kiểm soát và kết nối truyền thông cho mạng hạ thế

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước