Rờ le nhiệt LRD

Schneider

LRD01 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD01 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD01

Relay nhiệt RLD 0.10A - 0.16A for LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD02 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD02 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD02

Relay nhiệt RLD02 0.16A - 0.25A for LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD03 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD03 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD03

Relay nhiệt RLD 0.25A - 0.40A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD04 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD04 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD04

Relay nhiệt RLD 0.40A - 0.63A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD05 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD05 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD05

Relay nhiệt RLD 0.63A - 1A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD06 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD06 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD06

Relay nhiệt RLD 1A – 1.6A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD07 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD07 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD07

Relay nhiệt RLD 1.6A – 2.5A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD08 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD08 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD08

Relay nhiệt RLD 2.5A – 4A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD10 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD10 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD10

Relay nhiệt RLD 4A – 6A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD12 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD12 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD12

Relay nhiệt RLD 5.5A – 8A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD14 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD14 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD14

Relay nhiệt RLD 7A – 10A cho LC1D09...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD16 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD16 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD16

Relay nhiệt RLD 9A – 13A cho LC1D12...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 693.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 693.000đ

LRD21 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD21 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD21

Relay nhiệt RLD 12A – 18A cho LC1D18...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 759.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 759.000đ

LRD22 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD22 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD22

Relay nhiệt RLD 16A – 24A cho LC1D25...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 797.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 797.500đ

LRD32 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD32 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD32

Relay nhiệt RLD 23A – 32A cho LC1D25...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.034.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.034.000đ

LRD35 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD35 Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider

LRD35

Relay nhiệt RLD 30A – 38A cho LC1D32...D38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.045.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.045.000đ

Relay nhiệt TeSys loại LRD Schneider 

Tương thích cho lắp đặt với Contactor – Khởi động từ TeSys loại LC1D

✔️ Đặc tính : Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực, reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

✔️ Chức năng bảo vệ: Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha.

✔️ Kiểu đấu nối : Bắt vít.

✔️ Cấp bảo vệ : IP20

✔️ Đạt tiêu chuẩn : EN 60947-4-1; EN 60947-5-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-4-1; UL 508; ATEX D 94/9/CE; CSA C22.2 No 14

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước