Tủ điện nhựa nổi - Mini Pragma

Schneider

Tủ điện nhựa nổi MIP12104 Schneider 4 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12104 Schneider 4 đường cửa trơn trắng

MIP12104

Tủ điện nhựa nổi 4 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 522.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 522.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12104T Schneider 4 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12104T Schneider 4 đường cửa mờ

MIP12104T

Tủ điện nhựa nổi 4 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 522.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 522.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12106 Schneider 6 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12106 Schneider 6 đường cửa trơn trắng

MIP12106

Tủ điện nhựa nổi 6 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 577.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 577.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12106T Schneider 4 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12106T Schneider 4 đường cửa mờ

MIP12106T

Tủ điện nhựa nổi 6 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 577.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 577.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12108 Schneider 8 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12108 Schneider 8 đường cửa trơn trắng

MIP12108

Tủ điện nhựa nổi 8 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 687.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 687.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12108T Schneider 8 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12108T Schneider 8 đường cửa mờ

MIP12108T

Tủ điện nhựa nổi 8 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 687.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 687.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12112 Schneider 12 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12112 Schneider 12 đường cửa trơn trắng

MIP12112

Tủ điện nhựa nổi 12 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 929.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 929.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12112T Schneider 12 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12112T Schneider 12 đường cửa mờ

MIP12112T

Tủ điện nhựa nổi 12 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 929.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 929.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12118 Schneider 18 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12118 Schneider 18 đường cửa trơn trắng

MIP12118

Tủ điện nhựa nổi 18 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.507.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.507.000đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12118T Schneider 18 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12118T Schneider 18 đường cửa mờ

MIP12118T

Tủ điện nhựa nổi 18 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.507.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.507.000đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12212 Schneider 24 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12212 Schneider 24 đường cửa trơn trắng

MIP12212

Tủ điện nhựa nổi 24 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.699.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.699.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12212T Schneider 24 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12212T Schneider 24 đường cửa mờ

MIP12212T

Tủ điện nhựa nổi 24 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.699.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.699.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12312 Schneider 36 đường cửa trơn trắng

Tủ điện nhựa nổi MIP12312 Schneider 36 đường cửa trơn trắng

MIP12312

Tủ điện nhựa nổi 36 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.996.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.996.500đ

Tủ điện nhựa nổi MIP12312T Schneider 36 đường cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi MIP12312T Schneider 36 đường cửa mờ

MIP12312T

Tủ điện nhựa nổi 36 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.996.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.996.500đ

Cấp độ bảo vệ IP40;

Cấp độ chống va đập cơ khí IK07;

Độ cách ly điện: Cấp 2;

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60695-2-11, IEC 60439, EN 50102, IEC 60670-24

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước