Tủ điện nhựa nổi - Mini Pragma

Schneider

Tủ điện nhựa nổi MIP12104 Schneider 4 đường cửa trơn trắng

MIP12104

Tủ điện nhựa nổi 4 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12104T Schneider 4 đường cửa mờ

MIP12104T

Tủ điện nhựa nổi 4 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12106 Schneider 6 đường cửa trơn trắng

MIP12106

Tủ điện nhựa nổi 6 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12106T Schneider 4 đường cửa mờ

MIP12106T

Tủ điện nhựa nổi 6 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12108 Schneider 8 đường cửa trơn trắng

MIP12108

Tủ điện nhựa nổi 8 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12108T Schneider 8 đường cửa mờ

MIP12108T

Tủ điện nhựa nổi 8 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12112 Schneider 12 đường cửa trơn trắng

MIP12112

Tủ điện nhựa nổi 12 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12112T Schneider 12 đường cửa mờ

MIP12112T

Tủ điện nhựa nổi 12 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12118 Schneider 18 đường cửa trơn trắng

MIP12118

Tủ điện nhựa nổi 18 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12118T Schneider 18 đường cửa mờ

MIP12118T

Tủ điện nhựa nổi 18 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12212 Schneider 24 đường cửa trơn trắng

MIP12212

Tủ điện nhựa nổi 24 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12212T Schneider 24 đường cửa mờ

MIP12212T

Tủ điện nhựa nổi 24 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12312 Schneider 36 đường cửa trơn trắng

MIP12312

Tủ điện nhựa nổi 36 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa nổi MIP12312T Schneider 24 đường cửa mờ

MIP12312T

Tủ điện nhựa nổi 36 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Cấp độ bảo vệ IP40;

Cấp độ chống va đập cơ khí IK07;

Độ cách ly điện: Cấp 2;

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60695-2-11, IEC 60439, EN 50102, IEC 60670-24

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước