Máy cắt không khí ACB Schneider

Phụ kiện MasterPact MTZ2 - MTZ3

Phụ kiện MasterPact MTZ2 - MTZ3

EasyPact EVS

✔️ Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS ✔️ Icu: 65kA

Masterpact MTZ1 (630 to 1600A)

Icu = 42, 50, 66kA; Dòng: 630A - 1600A;

Masterpact MTZ2 & MTZ3 (800 to 6300A)

Icu : 66, 100, 150 kA; Dòng : 800A - 6300A

Phụ kiện Masterpact MTZ1

MicroLogic; Under voltage; Closing Release; Opening Release;

Masterpact NW

NW loại H1, H2; Dòng : 800A - 6300A; Icu : 65, 100, 150 kA;

Easypact MVS

Easypact MVS loại N, H; Dòng : 800A - 4000A; Icu : 50, 55, 65kA;

Masterpact NT

ACB Masterpact NT loại H1, H2; Dòng : 630A - 1600A; Icu : 42kA, 50kA;

Phụ kiện MVS - NT - NW

Motor MCH, Cuộn đóng, Cuộn cắt, Shuntrip, Undervoltage Trip