Nút nhấn, đèn báo

Đèn báo nút nhấn XB4

Đèn báo nút nhấn XB4 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như dân dụng.

Đèn báo nút nhấn XB5

Bảo vệ theo cấp IP66

Đèn báo nút nhấn XB7

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay loại XB7. Bảo vệ theo cấp IP65

Đèn báo nút nhấn XA2

Đèn báo nút nhấn XA2 Schneider đường kính phi 22 với giá cả cạnh tranh