Biến tần hạ thế

Biến tần ATV12

Biến tần ATV12 Schneider

Biến tần ATV320

Biến tần ATV320 Schneider

Biến tần ATV340 - Modular Drive

Điều khiển động cơ 3 pha loại đồng bộ, không đồng bộ và các loại động cơ đặc biệt khác công suất từ 0.75 đến 22kW.

Biến tần ATV212

Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ thống HVAC

Biến tần Process ATV600

Trên 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt, và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.

Biến tần Process ATV900

Chức năng kết nối Biến tần với Biến tần. Chức năng Master/Slave và chia tải.

Phụ kiện cho biến tần ATV600, ATV900

Các phụ kiện và tùy chọn nâng cao chức năng và khả năng việc tích hợp và tương thích với hệ thống.

Biến tần ATV340 - Ethernet Drive

Nhiều chức năng ứng dụng và tích hợp sẵn các chức năng an toàn cho các máy phức tạp