Downlight DLF2

MPE

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLF2-7T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLF2-7T

DLF2-7T

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 7w - 630Lm - Ø87×50mm - đục lỗ Ø65mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 213.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 106.700đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLF2-7N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLF2-7N

DLF2-7N

Downlight DLF2 - ánh sáng trung tính - 7w - 630Lm - Ø87×50mm - đục lỗ Ø65mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 213.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 106.700đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLF2-12T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLF2-12T

DLF2-12T

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 12w - 630Lm - Ø120×50mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 260.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 130.100đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLF2-12N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLF2-12N

DLF2-12N

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 12w - 630Lm - Ø120×50mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 260.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 130.100đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 20w DLF2-20T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 20w DLF2-20T

DLF2-20T

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 20w - 1800Lm - Ø172×70mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 372.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 186.400đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 20w DLF2-20N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 20w DLF2-20N

DLF2-20N

Downlight DLF2 - ánh sáng trung tính - 20w - 1800Lm - Ø172×70mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 372.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 186.400đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 30w DLF2-30T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 30w DLF2-30T

DLF2-30T

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 30w - 2700Lm - Ø230×95mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 536.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 268.400đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 30w DLF2-30N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 30w DLF2-30N

DLF2-30N

Downlight DLF2 - ánh sáng trung tính - 30w - 2700Lm - Ø230×95mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 536.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 268.400đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 40w DLF2-40T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 40w DLF2-40T

DLF2-40T

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 40w - 3600Lm - Ø230×95mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 598.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 299.150đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 40w DLF2-40N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 40w DLF2-40N

DLF2-40N

Downlight DLF2 - ánh sáng trắng - 40w - 3600Lm - Ø230×95mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 598.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 299.150đ

Downlight DLF2

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download