Bộ nguồn

Bộ nguồn ABL1, ABL2

Loại 1 pha 60W điện áp ra 12V; 60W, 100W, 150W và 240W điện áp ra 24V.

Bộ nguồn ABL8

Dùng trong công nghiệp và xây dựng như: máy móc đơn giản, băng tải, ô tô, chế biến, garage...