Thiết bị điện Bù hạ thế Schneider

Contactor tụ bù

Capacitor Switching Contactor

Khởi động từ chuyên dụng Schneider LC1DWK được thiết kế để đóng cắt tủ bù 3P, 1 bước hoặc nhiều bước (đến 6 bước)

Tụ bù hạ thế

Tụ bù Easy Can

Tù bù EasyCan Schneider

Tụ bù VarPlus Can

Tụ bù VarPlusCan Schneider

Bộ điều khiển tụ bù

Capacitor Controller

Bộ điều khiển tụ bù VarLogic RT6 ; VarLogic RT8 ; VarLogic RT12

Cuộn kháng - Detune Reactor

Cuộn kháng

LVR05500A40T ; LVR07500A40T ; LVR14500A40T