MCB Acti 9 – iK60N, Icu=6kA (A9K)

Schneider

A9K27106 MCB Schneider

A9K27106 MCB Schneider

A9K27106

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 6A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 97.240đ

A9K27110 MCB Schneider

A9K27110 MCB Schneider

A9K27110

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 10A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 97.240đ

A9K27116 MCB Schneider

A9K27116 MCB Schneider

A9K27116

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 16A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 97.240đ

A9K27120 MCB Schneider

A9K27120 MCB Schneider

A9K27120

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 20A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 97.240đ

A9K27125 MCB Schneider

A9K27125 MCB Schneider

A9K27125

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 25A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 97.240đ

A9K27132 MCB Schneider

A9K27132 MCB Schneider

A9K27132

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 32A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 97.240đ

A9K24140 MCB Schneider

A9K24140 MCB Schneider

A9K24140

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 40A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 231.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 120.120đ

A9K24150 MCB Schneider

A9K24150 MCB Schneider

A9K24150

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 50A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 280.500đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 145.860đ

A9K24163 MCB Schneider

A9K24163 MCB Schneider

A9K24163

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 1P - 63A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 280.500đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 145.860đ

A9K27206 MCB Schneider

A9K27206 MCB Schneider

A9K27206

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 2P - 6A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 274.560đ

A9K27210 MCB Schneider

A9K27210 MCB Schneider

A9K27210

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 2P - 10A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 274.560đ

A9K27216 MCB Schneider

A9K27216 MCB Schneider

A9K27216

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 2P - 16A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 274.560đ

A9K27220 MCB Schneider

A9K27220 MCB Schneider

A9K27220

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 2P - 20A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 274.560đ

A9K27225 MCB Schneider

A9K27225 MCB Schneider

A9K27225

CB tép dòng A9K iK60N dòng cắt 6kA - 2P - 25A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 274.560đ

A9K27232 MCB Schneider

A9K27232 MCB Schneider

A9K27232

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 32A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528.000đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 274.560đ

A9K24240 MCB Schneider

A9K24240 MCB Schneider

A9K24240

CB tép A9K - iK60N - 2P - 40A - dòng cắt 6kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 632.500đ

Chiết khấu: 48%

Giá bán: 328.900đ

MCB CB tép Acti9 Schneider

  • MCB 1P, 2P, 3P, 4P;
  • Icu=6kA;
  • Dòng 6A đến 63A;
  • C Curve

Đẳng cấp, tính năng vượt trội

Tuân theo các yêu cầu RoHS, tiêu chuẩn REACH. Được thiết kế với tính năng VisiSafe và VisiTrip.

Tính năng VisiTrip với cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt do sự cố.

Tính năng VisiSafe với cửa sổ màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước