MCB Acti 9 – iK60N, Icu=6kA (A9K)

Schneider

A9K27106 MCB Schneider

A9K27106 MCB Schneider

A9K27106

miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 6A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.100đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 79.728đ

A9K27110 MCB Schneider

A9K27110 MCB Schneider

A9K27110

miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 10A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.100đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 79.728đ

A9K27116 MCB Schneider

A9K27116 MCB Schneider

A9K27116

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 16A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.100đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 79.728đ

A9K27120 MCB Schneider

A9K27120 MCB Schneider

A9K27120

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 20A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.100đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 79.728đ

A9K27125 MCB Schneider

A9K27125 MCB Schneider

A9K27125

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 25A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.100đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 79.728đ

A9K27132 MCB Schneider

A9K27132 MCB Schneider

A9K27132

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 32A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.100đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 79.728đ

A9K24140 MCB Schneider

A9K24140 MCB Schneider

A9K24140

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 40 A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 203.500đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 97.680đ

A9K24150 MCB Schneider

A9K24150 MCB Schneider

A9K24150

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 50 A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.500đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 118.800đ

A9K24163 MCB Schneider

A9K24163 MCB Schneider

A9K24163

Miniature circuit breaker - iK60N - 1P - 63 A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.500đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 118.800đ

A9K27206 MCB Schneider

A9K27206 MCB Schneider

A9K27206

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 6 A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 466.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 223.872đ

A9K27210 MCB Schneider

A9K27210 MCB Schneider

A9K27210

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 10A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 466.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 223.872đ

A9K27216 MCB Schneider

A9K27216 MCB Schneider

A9K27216

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 16A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 466.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 223.872đ

A9K27220 MCB Schneider

A9K27220 MCB Schneider

A9K27220

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 20A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 466.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 223.872đ

A9K27225 MCB Schneider

A9K27225 MCB Schneider

A9K27225

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 25A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 466.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 223.872đ

A9K27232 MCB Schneider

A9K27232 MCB Schneider

A9K27232

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 32A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 466.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 223.872đ

A9K24240 MCB Schneider

A9K24240 MCB Schneider

A9K24240

Miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 40 A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 559.900đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 268.752đ

MCB CB tép Acti9 Schneider

  • MCB 1P, 2P, 3P, 4P;
  • Icu=6kA;
  • Dòng 6A đến 63A;
  • C Curve

Đẳng cấp, tính năng vượt trội

Tuân theo các yêu cầu RoHS, tiêu chuẩn REACH. Được thiết kế với tính năng VisiSafe và VisiTrip.

Tính năng VisiTrip với cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt do sự cố.

Tính năng VisiSafe với cửa sổ màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước