Chống sét Easy9

Schneider

EZ9L33120 Thiết bị Chống sét Schneider

EZ9L33120 Thiết bị Chống sét Schneider

EZ9L33120

SPD EZ9L 1P 230V 20kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 694.100đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 374.814đ

EZ9L33145 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33145 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33145

SPD EZ9L 1P 230V 45kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 362.340đ

EZ9L33620 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33620 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33620

SPD EZ9L 1P+N 230V 20kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 929.500đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 501.930đ

EZ9L33720 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33720 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33720

SPD EZ9L 3P+N 400V 20kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.600.500đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 864.270đ

EZ9L33745 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33745 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33745

SPD EZ9L 3P+N 400V 45kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.659.900đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 896.346đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước