Chống sét Easy9

Schneider

EZ9L33120 Thiết bị Chống sét Schneider

EZ9L33120 Thiết bị Chống sét Schneider

EZ9L33120

SPD EZ9L 1P 230V 20kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 773.300đ

Chiết khấu: 42%

Giá bán: 448.514đ

EZ9L33145 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33145 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33145

SPD EZ9L 1P 230V 45kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

EZ9L33620 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33620 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33620

SPD EZ9L 1P+N 230V 20kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.087.900đ

Chiết khấu: 42%

Giá bán: 630.982đ

EZ9L33720 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33720 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33720

SPD EZ9L 3P+N 400V 20kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.871.100đ

Chiết khấu: 42%

Giá bán: 1.085.238đ

EZ9L33745 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33745 Thiết bị chống sét Schneider

EZ9L33745

SPD EZ9L 3P+N 400V 45kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.940.400đ

Chiết khấu: 42%

Giá bán: 1.125.432đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước