Bán Nguyệt BN

MPE

Đèn Led MPE Bán nguyệt 30cm 9W BN-9T ánh sáng trắng

Đèn Led MPE Bán nguyệt 30cm 9W BN-9T ánh sáng trắng

BN-9T

LED Bán nguyệt - 30cm - 9w - 900Lm - 6500k - 300x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 258.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 129.250đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9N

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9N

BN-9N

LED Bán nguyệt - 30cm - 9w - 900Lm - 4500k - 300x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 258.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 129.250đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9V

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9V

LED Bán nguyệt - 30cm - 9w - 900Lm - 3200k - 300x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 258.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 129.250đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9/3C

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9/3C

BN-9/3C

3 màu - 30cm - 9w - 900Lm - 300x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 310.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 155.100đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9T/MS

Đèn Led MPE Bán Nguyệt 30cm 9W BN-9T/MS

BN-9T/MS

Ánh sáng trắng - Motion Sensor - 30cm - 9w - 900Lm - 300x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 456.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 228.250đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt series BN 600mm 18W BN-18T

Đèn Led MPE Bán Nguyệt series BN 600mm 18W BN-18T

BN-18T

Ánh sáng trắng - 6 tấc - 18w - 1800Lm - 600x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 311.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 155.950đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18N

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18N

BN-18N

Ánh sáng trung tính - 6 tấc - 18w - 1800Lm - 600x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 311.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 155.950đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18V

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18V

BN-18V

Ánh sáng vàng - 6 tấc - 18w - 1800Lm - 600x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 311.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 155.950đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18/3C

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18/3C

BN-18/3C

3 chế độ màu - 6 tấc - 18w - 1800Lm - 600x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 374.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 187.000đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18T/MS

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 600mm 18W BN-18T/MS

BN-18T/MS

Ánh sáng trắng - Cảm biến chuyển động - 6 tấc - 18w - 1800Lm - 600x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 511.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 255.750đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36T

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36T

BN-36T

Ánh sáng trắng - 1,2m - 36w - 3600Lm - 1200x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 508.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 254.100đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36N

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36N

BN-36N

Ánh sáng trung tính - 1,2m - 36w - 3600Lm - 1200x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 508.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 254.100đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36V

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36V

BN-36V

Ánh sáng vàng - 1,2m - 36w - 3600Lm - 1200x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 508.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 254.100đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36/3C

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36/3C

BN-36/3C

3 chế độ màu - 1,2m - 36w - 3600Lm - 1200x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 627.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 313.500đ

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36T/MS

Đèn Led MPE Bán Nguyệt Series BN 1200mm 36W BN-36T/MS

BN-36T/MS

Cảm biến chuyển động - 1,2m - 36w - 3600Lm - 1200x74x24mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 764.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 382.250đ

Bán Nguyệt BN

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download