Contactor TeSys D LC1D

Schneider

LC1D09M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D09M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D09M7

Contactor LC1D 3P 9A - Cuộn Coil 220VAC 4kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 671.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 395.890đ

LC1D12M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D12M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D12M7

Contactor LC1D 3P 12A - Cuộn Coil 220VAC 5,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 808.500đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 477.015đ

LC1D18M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D18M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D18M7

Contactor LC1D 3P 18A Coil 220VAC 7,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.078.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 636.020đ

LC1D25M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D25M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D25M7

Contactor LC1D 3P 25A Coil 220VAC 11kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.512.500đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 892.375đ

LC1D32M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D32M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D32M7

Contactor LC1D 3P 32A Coil 220VAC 15kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.881.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 1.109.790đ

LC1D38M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D38M7 Khởi động từ - Contactor Schneider

LC1D38M7

Contactor LC1D 3P 38A Coil 220VAC 18,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.156.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 1.272.040đ

LC1D40AM7 Khởi động từ Contactor TeSys D Schneider

LC1D40AM7 Khởi động từ Contactor TeSys D Schneider

LC1D40AM7

Contactor LC1D 3P 40A Coil 220VAC 18,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.432.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 2.024.880đ

LC1D50AM7 Khởi động từ Contactor TeSys D Schneider

LC1D50AM7 Khởi động từ Contactor TeSys D Schneider

LC1D50AM7

Contactor LC1D 3P 50A Coil 220VAC 22kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.026.000đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 2.375.340đ

LC1D65AM7 Khởi động từ Contactor TeSys D Schneider

LC1D65AM7 Khởi động từ Contactor TeSys D Schneider

LC1D65AM7

Contactor LC1D 3P 65A Coil 220VAC 30kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.977.500đ

Chiết khấu: 41%

Giá bán: 2.936.725đ

LC1D80AM7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D80AM7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D80AM7

Contactor LC1D 3P 80A Coil 220VAC 30kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.226.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 6.226.000đ

LC1D95M7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D95M7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D95M7

Contactor LC1D 3P 90A Coil 220VAC 45kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.744.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.744.000đ

LC1D115M7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D115M7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D115M7

Contactor LC1D 3P 115A Coil 220VAC 55kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.417.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 10.417.000đ

LC1D150M7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D150M7 Khởi động từ Contactor loại LC1D Schneider

LC1D150M7

Contactor LC1D 3P 150A Coil 220VAC 75kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13.277.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 13.277.000đ

Khởi động từ loại D, dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75 KW, AC-3.

Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC hoặc DC tiêu thụ ít năng lượng.

Tích hợp 2 tiếp điểm phụ, 1 NO và 1 NC, độ bền cơ khí và độ bền điện cao - lên đến 20 triệu lần đóng cắt với contactor từ 9A đến 38A.

Mặt che chống bụi và chống tiếp xúc.

Cuộn dây điều khiển có thể thay thế lẫn nhau.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước