Đồng hồ đa năng DM6000H

Schneider

METSEDM6000HCL10NC Đồng hồ đo điện đa năng Schneider DM6000 Series

METSEDM6000HCL10NC Đồng hồ đo điện đa năng Schneider DM6000 Series

METSEDM6000HCL10NC

EASYLOGIC DM6200H VAF PF DPM NONC CL1.0

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.792.900đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 1.117.160đ

METSEDM6200HCL10RS Đồng hồ đo điện đa năng Schneider DM6000 Series

METSEDM6200HCL10RS Đồng hồ đo điện đa năng Schneider DM6000 Series

METSEDM6200HCL10RS

EASYLOGIC DM6200H VAF PF DPM RS48 CL1.0

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.213.100đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 1.285.240đ

Đồng hồ đa năng DM6000 với các đo lường thông số cơ bản - không có thông tin liên lạc.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước