Đồng hồ đa năng PM2000

Schneider

METSEPM2110 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2110 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2110

PM2110 màn hình hiển thị led, Class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.458.000đ

Chiết khấu: 61%

Giá bán: 2.908.620đ

METSEPM2120 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2120 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2120

PM2120, Hiển thị LED, RS485, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.382.000đ

Chiết khấu: 61%

Giá bán: 3.268.980đ

METSEPM2130 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2130 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2130

PM2130, hiển thị LED, RS485, class 0.5S

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.543.500đ

Chiết khấu: 61%

Giá bán: 4.111.965đ

METSEPM2210 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2210 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2210

PM2210, Total Harmonic, LCD, Pulse, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.179.500đ

Chiết khấu: 61%

Giá bán: 3.580.005đ

METSEPM2220 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2220 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2220

PM2220, up to 15th H, màn hình LCD, RS485, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.022.000đ

Chiết khấu: 61%

Giá bán: 4.298.580đ

METSEPM2230 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2230 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2230

PM2230, Hiển thị LCD, RS485, class 0.5s

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12.738.000đ

Chiết khấu: 61%

Giá bán: 4.967.820đ

Đồng hồ đa năng PM2000 - Sự lựa chọn tối ưu cho chất lượng, tính năng và giá thành

  • Giao tiếp Modbus RS485; 
  • Phân tích sóng hài từng bậc, đến bậc thư 31; 
  • Gồm 2 lựa chọn: màn hình LCD và màn hình LED; 
  • Module mở rộng digital, analog

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước