Đồng hồ đa năng PM2000

Schneider

METSEPM2110 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2110

EasyLogic PM2110, Power & Energy meter, Total Harmonic, LED, Pulse, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.829.900đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 2.731.960đ

METSEPM2120 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2120

EasyLogic PM2120, Power & Energy meter, up to 15th H, LED, RS485, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.355.600đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 3.342.240đ

METSEPM2130 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2130

EasyLogic PM2130, Power & Energy meter, up to 31stH, LED, RS485, class 0.5S

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.608.500đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 3.843.400đ

METSEPM2210 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2210

EasyLogic PM2210, Power & Energy meter, Total Harmonic, LCD, Pulse, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.473.300đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 3.389.320đ

METSEPM2220 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2220

EasyLogic PM2220, Power & Energy meter, up to 15th H, LCD, RS485, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.474.200đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 4.189.680đ

METSEPM2230 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2230

EasyLogic PM2230, Power & Energy meter, up to 31stH, LCD, RS485, class 0.5S

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12.047.200đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 4.818.880đ

Đồng hồ đa năng PM2000 - Sự lựa chọn tối ưu cho chất lượng, tính năng và giá thành

  • Giao tiếp Modbus RS485; 
  • Phân tích sóng hài từng bậc, đến bậc thư 31; 
  • Gồm 2 lựa chọn: màn hình LCD và màn hình LED; 
  • Module mở rộng digital, analog

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước