Đồng hồ đa năng PM2000

Schneider

METSEPM2110 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2110 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2110

EasyLogic PM2110, Power & Energy meter, Total Harmonic, LED, Pulse, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.034.500đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 2.954.490đ

METSEPM2120 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2120 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2120

EasyLogic PM2120, Power & Energy meter, up to 15th H, LED, RS485, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.905.700đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 3.320.394đ

METSEPM2130 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2130 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2130

EasyLogic PM2130, Power & Energy meter, up to 31stH, LED, RS485, class 0.5S

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.948.400đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 4.178.328đ

METSEPM2210 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2210 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2210

EasyLogic PM2210, Power & Energy meter, Total Harmonic, LCD, Pulse, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.658.100đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 3.636.402đ

METSEPM2220 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2220 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2220

EasyLogic PM2220, Power & Energy meter, up to 15th H, LCD, RS485, class 1

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10.399.400đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 4.367.748đ

METSEPM2230 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2230 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM2000 Series

METSEPM2230

EasyLogic PM2230, Power & Energy meter, up to 31stH, LCD, RS485, class 0.5S

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12.015.300đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 5.046.426đ

Đồng hồ đa năng PM2000 - Sự lựa chọn tối ưu cho chất lượng, tính năng và giá thành

  • Giao tiếp Modbus RS485; 
  • Phân tích sóng hài từng bậc, đến bậc thư 31; 
  • Gồm 2 lựa chọn: màn hình LCD và màn hình LED; 
  • Module mở rộng digital, analog

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước