Hộp điều khiển

Hộp điều khiển XAC-A

Hộp điều khiển hệ thống nâng hạ.

Hộp điều khiển XAL

Hộp điều khiển bằng nhựa gắn các đèn báo nút nhấn phi 22 dòng XB5