Chống sét Acti9

Schneider

A9L16632 Chống sét Schneider

A9L16632 Chống sét Schneider

A9L16632

iPRF1 A9L 1P+N 12.5/50 N/PE 50kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

A9L16633 Chống sét Schneider

A9L16633 Chống sét Schneider

A9L16633

iPRF1 3P 12.5 350V 50kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

A9L16634 Chống sét Schneider

A9L16634 Chống sét Schneider

A9L16634

iPRF1 3P+N 12.5/50 N/PE 50kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

A9L08100 Chống sét Schneider

A9L08100 Chống sét Schneider

A9L08100

iPRD8 Acti 9 type 2 1P 230V 8kA

Tình trạng: Hết Hàng

Giá hãng: 2.249.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.249.500đ

A9L20100 Chống sét Schneider

A9L20100 Chống sét Schneider

A9L20100

iPRD20 Acti 9 type 2 1P 20kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.458.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.458.500đ

A9L40100 Chống sét Schneider

A9L40100 Chống sét Schneider

A9L40100

iPRD40 Acti 9 type 2 1P 40kA 230V

Tình trạng: Hết Hàng

Giá hãng: 2.618.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.618.000đ

A9L65101 Chống sét Schneider

A9L65101 Chống sét Schneider

A9L65101

iPRD65r Acti 9 type 2 1P 65kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.217.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.217.500đ

A9L08500 Chống sét Schneider

A9L08500 Chống sét Schneider

A9L08500

iPRD8 Acti 9 type 2 1P+N 8kA 230V

Tình trạng: Hết Hàng

Giá hãng: 3.437.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.437.500đ

A9L20500 Chống sét Schneider

A9L20500 Chống sét Schneider

A9L20500

iPRD20 Acti 9 type 2 1P+N 20kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.092.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.092.000đ

A9L40500 Chống sét Schneider

A9L40500 Chống sét Schneider

A9L40500

iPRD40 Acti 9 type 2 1P+N 40kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.378.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.378.000đ

A9L65501 Chống sét Schneider

A9L65501 Chống sét Schneider

A9L65501

iPRD65r Acti 9 type 2 1P+N 65kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.714.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 5.714.500đ

A9L20600 Chống sét Schneider

A9L20600 Chống sét Schneider

A9L20600

iPRD20 Acti 9 type 2 3P+N 20kA 400V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.173.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 8.173.000đ

A9L40600 Chống sét Schneider

A9L40600 Chống sét Schneider

A9L40600

iPRD40 Acti 9 type 2 3P+N 40kA 400V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.399.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 9.399.500đ

A9L65601 Chống sét Schneider

A9L65601 Chống sét Schneider

A9L65601

iPRD65r Acti 9 type 2 3P+N 65kA 400V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.363.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.363.000đ

A9L15691 Chống sét Schneider

A9L15691 Chống sét Schneider

A9L15691

iPF K Acti 9 type 2 1P 20kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.255.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.255.000đ

A9L15686 Chống sét Schneider

A9L15686 Chống sét Schneider

A9L15686

iPF K Acti 9 type 2 1P 40kA 230V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.403.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.403.500đ

Bộ chống sét Schneider

Bộ Chống sét iPRF1, iPRD, iPF K bảo vệ điện áp cho các thiết bị dân dụng (ti vi, tủ lạnh, máy vi tính ...), viễn thông và điện tử công nghiệp (hệ thống tự động, bộ điều khiển tốc độ ...) 

Bộ Chống sét iPRF1, iPRD, iPF K sử dụng MOV (metal oxide varistor) loại trừ các xung quá điện áp.

Chống sét loại 1 dùng trong chống sét trực tiếp theo tiêu chuẩn IEC 61643-1 và EN 61643-11

Chống sét loại 2 dùng trong chống sét gián tiếp theo tiêu chuẩn IEC 61643-1 và EN 61643-11

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước