Schneider

EZC100B3015 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.661.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.661.000đ

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100

MCCB EZC250F 3P 100A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.853.300đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.853.300đ

EZC100B3020 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.661.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.661.000đ

EZC100B3025 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.661.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.661.000đ

EZC100B3030 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.661.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.661.000đ

MTZ106H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95.939.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 95.939.800đ

MTZ112H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X4PMF

ACB MTZ1 3P 1250A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.192.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 129.192.800đ

MVS08N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N3MF2L

ACB MVS N 3P 800A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81.825.700đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 81.825.700đ

NT06H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact NT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104.734.300đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 104.734.300đ

NW08H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact NW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 117.715.400đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 117.715.400đ

LV429630ATNSX12A

LV429630ATNSX12A

LV429630ATNSX12A

Bộ tự động chuyển đổi nguồn 3P 100A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 0

ATSNSX010F3FTM

ATSNSX010F3FTM

ATSNSX010F3FTM

Bộ tự động chuyển đổi nguồn 3P 100A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 78.654.400đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 78.654.400đ

Khóa liên động dạng thanh 33912

Khóa liên động dạng thanh 33912

33912

Interlocking using Connecting rods; 2 Masterpact NT fixed devices

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16.790.400đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 16.790.400đ

Khóa Liên Động Dạng Thanh 48612

Khóa Liên Động Dạng Thanh 48612

48612

Interlocking using Connecting rods; 2 Masterpact NW fixed / drawout devices

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17.542.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 17.542.800đ

Cầu dao ngắt tải 28900

Cầu dao ngắt tải 28900

28900

Loại (Frame size) INS80 3P 40A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.945.900đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.945.900đ