Schneider

EZC100B3015 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.886.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.886.500đ

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

EZC250F3100

MCCB EZC250F 3P 100A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.372.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.372.500đ

EZC100B3020 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.886.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.886.500đ

EZC100B3025 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.886.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.886.500đ

EZC100B3030 Aptomat CB Khối Easypact EZC MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.886.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.886.500đ

MTZ106H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

MTZ112H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X4PMF

ACB MTZ1 3P 1250A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

MVS08N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N3MF2L

ACB MVS N 3P 800A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 93.736.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 93.736.500đ

NT06H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact NT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 115.494.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 115.494.500đ

NW08H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact NW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 133.589.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 133.589.500đ

LV429630ATNSX12A

LV429630ATNSX12A

LV429630ATNSX12A

Bộ tự động chuyển đổi nguồn 3P 100A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

ATSNSX010F3FTM

ATSNSX010F3FTM

ATSNSX010F3FTM

Bộ tự động chuyển đổi nguồn 3P 100A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 88.418.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 88.418.000đ

Khóa liên động dạng thanh 33912

Khóa liên động dạng thanh 33912

33912

Interlocking using Connecting rods; 2 Masterpact NT fixed devices

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19.772.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 19.772.500đ

Khóa Liên Động Dạng Thanh 48612

Khóa Liên Động Dạng Thanh 48612

48612

Interlocking using Connecting rods; 2 Masterpact NW fixed / drawout devices

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18.782.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 18.782.500đ

LV847283 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847283 Micrologic 5.0X Phụ kiện MTZ Schneider

LV847283

Micrologic 5.0 X control unit - for fixed Masterpact MTZ 1 2 3

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 63.574.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 63.574.500đ