Tủ điện kim loại âm tường Acti9

Schneider

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN04 Schneider 4 đường

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN04 Schneider 4 đường

A9HESN04

Tủ điện kim loại âm tường 4 đường cửa trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 704.000đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 387.200đ

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN06 Schneider 6 đường

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN06 Schneider 6 đường

A9HESN06

Tủ điện kim loại âm tường 6 đường

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 858.000đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 471.900đ

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN08 Schneider 8 đường

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN08 Schneider 8 đường

A9HESN08

Tủ điện kim loại âm tường 8 đường

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 965.800đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 531.190đ

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN12 Schneider 12 đường

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN12 Schneider 12 đường

A9HESN12

Tủ điện kim loại âm tường 12 đường

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.280.400đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 704.220đ

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN16 Schneider 16 đường

Tủ điện kim loại âm tường A9HESN16 Schneider 16 đường

A9HESN16

Tủ điện kim loại âm tường 16 đường

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.798.500đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 989.175đ

Tủ điện kim loại âm tường Acti9 Schneider với Số module: 4, 6, 8, 12, 16

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước