Rờ le nhiệt LRE - Easypact TVS

Schneider

LRE01 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE01 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE01

Relay nhiệt RLE 0.10A – 0.16A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 429.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 429.000đ

LRE02 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE02 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE02

Relay nhiệt RLE 0.16A – 0.25A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE03 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE03 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE03

Relay nhiệt RLE 0.25A – 0.40A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE04 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE04 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE04

Relay nhiệt RLE 0.40A – 0.63A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE05 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE05 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE05

Relay nhiệt RLE 0.63A – 1A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE06 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE06 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE06

Relay nhiệt RLE 1A – 1.6A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE07 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE07 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE07

Relay nhiệt RLE 1.6A – 2.5A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE08 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE08 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE08

Relay nhiệt RLE 2.5A – 4A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE10 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE10 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE10

Relay nhiệt RLE 4A – 6A cho LC1E06 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE12 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE12 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE12

Relay nhiệt RLE 5.5A – 8A cho LC1E09 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 423.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 423.500đ

LRE14 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE14 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE14

Relay nhiệt RLE 7A – 10A cho LC1E09 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 434.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 434.500đ

LRE16 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE16 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE16

Relay nhiệt RLE 9A – 13A cho LC1E12 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 429.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 429.000đ

LRE21 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE21 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE21

Relay nhiệt RLE 12 – 18A cho LC1E18 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 429.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 429.000đ

LRE22 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE22 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE22

Relay nhiệt RLE 16A – 24A cho LC1E25 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 451.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 451.000đ

LRE32 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE32 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE32

Relay nhiệt RLE 23A – 32A cho LC1E25 … LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 489.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 489.500đ

LRE35 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE35 Relay nhiệt EasyPact loại TVS LRE Schneider

LRE35

Relay nhiệt RLE 30A – 38A cho LC1E38

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 533.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 533.500đ

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ mạch điện a.c và động cơ ngăn ngừa:

  • Quá tải;
  • Mất pha;
  • Thời gian khởi động dài;
  • Kẹt motor;

Rờ le LRE dùng phối hợp với Khởi động từ LC1E

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước