Series RPL Viền Vàng

MPE

Đèn LED MPE Panel âm trần 7w viền vàng RPL-7T/G

Đèn LED MPE Panel âm trần 7w viền vàng RPL-7T/G

RPL-7T/G

Viền vàng - ánh sáng trắng - 7w - 550Lm - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.146đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 7w Viền Vàng RPL-7/3C/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 7w Viền Vàng RPL-7/3C/G

RPL-7/3C/G

Viền vàng - 3 chế độ màu - 7w - 550Lm - Ø110×25mm - Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 123.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 89.863đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9ST/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9ST/G

RPL-9ST/G

Ánh sáng trắng - viền vàng - 9w - 750Lm - Ø120×25mm - đục lỗ - Ø105mm 

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 113.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 82.928đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9S/3C/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9S/3C/G

RPL-9S/3C/G

3 chế độ màu - viền vàng - 9w - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 146.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 106.653đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9T/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9T/G

RPL-9T/G

Ánh sáng trắng - viền vàng - 9w - 750Lm - Ø150mm×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 125.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 91.761đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9/3C/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Vàng RPL-9/3C/G

RPL-9/3C/G

3 chế độ màu - viền vàng - 9w - 750Lm - Ø150mm×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 163.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 119.136đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Vàng RPL-12ST/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Vàng RPL-12ST/G

RPL-12ST/G

Ánh sáng trắng - 950Lm - 6500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 149.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 109.354đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Vàng RPL-12S/3C/G

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Vàng RPL-12S/3C/G

RPL-12S/3C/G

3 chế độ màu - 950Lm - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 188.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 137.532đ

Series RPL Viền Vàng

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download