Tủ điện nhựa âm tường E9

Schneider

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E108S2F Schneider

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E108S2F Schneider

EZ9E108S2F

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E108S2F Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E112S2F Schneider

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E112S2F Schneider

EZ9E112S2F

Tủ điện E9 dùng để lắp đặt các cầu dao tự động dạng tép MCB gắn trên thanh ray DIN, dùng làm cho tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điện cấp nguồn, chiếu sáng trong dân dụng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E118S2F Schneider

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E118S2F Schneider

EZ9E118S2F

Tủ điện E9 dùng để lắp đặt các cầu dao tự động dạng tép MCB gắn trên thanh ray DIN, dùng làm cho tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điện cấp nguồn, chiếu sáng trong dân dụng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E212S2F Schneider

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E212S2F Schneider

EZ9E212S2F

Tủ điện E9 dùng để lắp đặt các cầu dao tự động dạng tép MCB gắn trên thanh ray DIN, dùng làm cho tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điện cấp nguồn, chiếu sáng trong dân dụng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E312S2F Schneider

Tủ điện dân dụng nhựa âm tường EZ9E312S2F Schneider

EZ9E312S2F

Tủ điện E9 dùng để lắp đặt các cầu dao tự động dạng tép MCB gắn trên thanh ray DIN, dùng làm cho tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điện cấp nguồn, chiếu sáng trong dân dụng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download