MCCB Compact NS

Schneider

NS06bN3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 47.151.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 22.161.205đ

NS080N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 47.151.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 22.161.205đ

NS100N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 60.394.400đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 28.385.368đ

NS125N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71.434.000đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 30.716.620đ

NS160N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 85.121.300đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 36.602.159đ

NS16BN3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 122.186.900đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 52.540.367đ

NS200N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 142.551.200đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 61.297.016đ

NS250N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 173.475.500đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 74.594.465đ

NS320N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 211.190.100đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 90.811.743đ

NS06bN4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 57.051.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 26.814.205đ

NS080N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 59.863.100đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 28.135.657đ

NS100N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 72.142.400đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 33.906.928đ

NS125N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 86.763.600đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 37.308.348đ

NS160N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 108.654.700đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 46.721.521đ

NS16BN4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 145.019.600đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 62.358.428đ

NS200N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 178.152.700đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 76.605.661đ

Mô tả Compact NS Schneider :

  • Compact NS loại 3P, 4P kiểu Fixed, Drawout có dòng điện từ 630 đến 3200A.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2.
  • Hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit Micrologic 2.0.
  • Hoạt động điện bao gồm: Bộ đấu dây cáp, micrologic 2.0, cơ cấu motorise (220/240VAC), cuộn đóng XF (220/240VAC), cuộn cắt MX (220/240VAC).
  • Các phụ kiện được chọn theo từng yêu cầu bảo vệ và khởi động.

Ứng dụng Compact NS Schneider :

Dùng để đóng cắt và bảo vệ :

  • Tòa nhà: Khách sạn, Bệnh viện, văn phòng.
  • Mạng, dữ liệu trung tâm.
  • Công nghiệp: Khai thác mỏ và khoáng sản, ô tô, thực phẩm và đồ uống, hóa chất.
  • Năng lượng và cơ sở hạ tầng: Sân bay, dầu khí, nước, năng lượng điện, hàng hải.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước