MCCB Compact NS

Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 46.685.100đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 21.941.997đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 46.685.100đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 21.941.997đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 59.796.000đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 28.104.120đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.726.700đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 30.412.481đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 84.278.700đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 36.239.841đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 120.976.900đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 52.020.067đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 141.139.900đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 60.690.157đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 171.758.400đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 73.856.112đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 209.099.000đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 89.912.570đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56.486.100đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 26.548.467đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 59.270.200đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 27.856.994đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71.428.500đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 33.571.395đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 85.904.500đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 36.938.935đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 107.578.900đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 46.258.927đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 143.584.100đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 61.741.163đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 176.388.300đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 75.846.969đ

Mô tả Compact NS Schneider :

  • Compact NS loại 3P, 4P kiểu Fixed, Drawout có dòng điện từ 630 đến 3200A.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2.
  • Hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit Micrologic 2.0.
  • Hoạt động điện bao gồm: Bộ đấu dây cáp, micrologic 2.0, cơ cấu motorise (220/240VAC), cuộn đóng XF (220/240VAC), cuộn cắt MX (220/240VAC).
  • Các phụ kiện được chọn theo từng yêu cầu bảo vệ và khởi động.

Ứng dụng Compact NS Schneider :

Dùng để đóng cắt và bảo vệ :

  • Tòa nhà: Khách sạn, Bệnh viện, văn phòng.
  • Mạng, dữ liệu trung tâm.
  • Công nghiệp: Khai thác mỏ và khoáng sản, ô tô, thực phẩm và đồ uống, hóa chất.
  • Năng lượng và cơ sở hạ tầng: Sân bay, dầu khí, nước, năng lượng điện, hàng hải.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước