MCCB Compact NS

Schneider

NS06bN3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 53.564.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 53.564.500đ

NS080N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 53.564.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 53.564.500đ

NS100N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 68.607.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 68.607.000đ

NS125N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81.152.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 81.152.500đ

NS160N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.701.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 96.701.000đ

NS16BN3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 138.809.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 138.809.000đ

NS200N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 161.936.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 161.936.500đ

NS250N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 197.070.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 197.070.500đ

NS320N3M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 239.915.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 239.915.500đ

NS06bN4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 64.812.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 64.812.000đ

NS080N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 68.007.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 68.007.500đ

NS100N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81.955.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 81.955.500đ

NS125N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 98.565.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 98.565.500đ

NS160N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 123.431.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 123.431.000đ

NS16BN4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 164.741.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 164.741.500đ

NS200N4M2 Aptomat CB Khối Compact NS MCCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 202.383.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 202.383.500đ

Mô tả Compact NS Schneider :

  • Compact NS loại 3P, 4P kiểu Fixed, Drawout có dòng điện từ 630 đến 3200A.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2.
  • Hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit Micrologic 2.0.
  • Hoạt động điện bao gồm: Bộ đấu dây cáp, micrologic 2.0, cơ cấu motorise (220/240VAC), cuộn đóng XF (220/240VAC), cuộn cắt MX (220/240VAC).
  • Các phụ kiện được chọn theo từng yêu cầu bảo vệ và khởi động.

Ứng dụng Compact NS Schneider :

Dùng để đóng cắt và bảo vệ :

  • Tòa nhà: Khách sạn, Bệnh viện, văn phòng.
  • Mạng, dữ liệu trung tâm.
  • Công nghiệp: Khai thác mỏ và khoáng sản, ô tô, thực phẩm và đồ uống, hóa chất.
  • Năng lượng và cơ sở hạ tầng: Sân bay, dầu khí, nước, năng lượng điện, hàng hải.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước