CB bảo vệ động cơ GV2

Schneider

GV2ME01 CB 3 cực - từ nhiệt Schneider bảo vệ động cơ

GV2ME01 CB 3 cực - từ nhiệt Schneider bảo vệ động cơ

GV2ME01

GV2ME01 CB 3 cực - từ nhiệt Schneider bảo vệ động cơ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.606.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.606.000đ

GV2ME02 CB 3 cực - từ nhiệt Schneider bảo vệ động cơ

GV2ME02 CB 3 cực - từ nhiệt Schneider bảo vệ động cơ

GV2ME02

GV2ME02 CB 3 cực - từ nhiệt Schneider bảo vệ động cơ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.606.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.606.000đ

CB 3 cực - từ nhiệt bảo vệ động cơ.

Tích hợp ralay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

Công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha - tải AC-3.

Chỉ thị trạng thái -ON-OFF-TRIP

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước