LED Tube Nhôm

MPE

Bóng đèn MPE led tube nhôm T8 6 tấc 10w LT8-60T

Bóng đèn MPE led tube nhôm T8 6 tấc 10w LT8-60T

LT8-60T

LED Tube nhôm 6 tấc - ánh sáng trắng - 950Lm - 10w

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 158.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 115.340đ

Bóng Đèn MPE Led Tube Nhôm T8 6 Tấc 10w LT8-60V

Bóng Đèn MPE Led Tube Nhôm T8 6 Tấc 10w LT8-60V

LT8-60V

LED Tube nhôm 6 tấc - ánh sáng vàng - 950Lm - 10w

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 158.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 115.340đ

Bóng Đèn MPE Led Tube Nhôm T8 1m2 20w LT8-120T

Bóng Đèn MPE Led Tube Nhôm T8 1m2 20w LT8-120T

LT8-120T

LED Tube nhôm 1m2 - ánh sáng trắng - 1850Lm - 20w

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 224.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 163.520đ

Bóng Đèn MPE Led Tube Nhôm T8 1m2 20w LT8-120V

Bóng Đèn MPE Led Tube Nhôm T8 1m2 20w LT8-120V

LT8-120V

LED Tube nhôm 1m2 - ánh sáng vàng - 1850Lm - 20w

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 224.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 163.520đ

Bộ máng đơn đèn LED Tube nhôm MLT-110T 6 tấc

Bộ máng đơn đèn LED Tube nhôm MLT-110T 6 tấc

MLT-110T

Nguyên bộ máng đơn + 1 bóng LED 6 tấc - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 192.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 140.233đ

Bộ Máng Đơn Đèn LED Tube Nhôm MLT-110V 6 Tấc

Bộ Máng Đơn Đèn LED Tube Nhôm MLT-110V 6 Tấc

MLT-110V

Nguyên bộ máng đơn + 1 bóng LED 6 tấc - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 192.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 140.233đ

Bộ Máng Đơn Đèn LED Tube Nhôm MLT-120T 1,2m

Bộ Máng Đơn Đèn LED Tube Nhôm MLT-120T 1,2m

MLT-120T

Nguyên bộ máng đơn + 1 bóng LED nhôm 1m2 - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 244.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 178.485đ

Bộ Máng Đơn Đèn LED Tube Nhôm MLT-120V 1,2m

Bộ Máng Đơn Đèn LED Tube Nhôm MLT-120V 1,2m

MLT-120V

Nguyên bộ máng đơn + 1 bóng LED nhôm 1m2 - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 244.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 178.485đ

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-210T 6 Tấc

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-210T 6 Tấc

MLT-210T

Nguyên bộ máng đôi + 2 bóng LED nhôm 6 tấc - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 356.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 259.953đ

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-210V 6 Tấc

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-210V 6 Tấc

MLT-210V

Nguyên bộ máng đôi + 2 bóng LED nhôm 6 tấc - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 356.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 259.953đ

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-220T 1m2

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-220T 1m2

MLT-220T

Nguyên bộ máng đôi + 2 bóng LED nhôm 1m2 - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 452.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 330.617đ

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-220V 1m2

Bộ Máng Đôi Đèn LED Tube Nhôm MLT-220V 1m2

MLT-220V

Nguyên bộ máng đôi + 2 bóng LED nhôm 1m2 - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 452.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 330.617đ

LED Tube Nhôm

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download