Easypact MVS

Schneider

MVS08N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N3MF2L

ACB MVS N 3P 800A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 93.736.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 93.736.500đ

MVS10N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS10N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS10N3MF2L

ACB MVS N 3P 1000A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 98.032.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 98.032.000đ

MVS12N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS12N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS12N3MF2L

ACB MVS N 3P 1250A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.320.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 100.320.000đ

MVS16N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS16N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS16N3MF2L

ACB MVS N 3P 1600A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.400.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 109.400.500đ

MVS20N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS20N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS20N3MF2L

ACB MVS N 3P 2000A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 122.837.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 122.837.000đ

MVS25N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS25N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS25N3MF2L

ACB MVS N 3P 2500A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 135.278.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 135.278.000đ

MVS32N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS32N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS32N3MF2L

ACB MVS N 3P 3200A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 155.573.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 155.573.000đ

MVS40N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS40N3MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS40N3MF2L

ACB MVS N 3P 4000A 55kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 257.130.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 257.130.500đ

MVS08N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS08N4MF2L

ACB MVS N 4P 800A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 116.231.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 116.231.500đ

MVS10N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS10N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS10N4MF2L

ACB MVS N 4P 1000A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 121.555.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 121.555.500đ

MVS12N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS12N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS12N4MF2L

ACB MVS N 4P 1250A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.393.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 124.393.500đ

MVS16N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS16N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS16N4MF2L

ACB MVS N 4P 1600A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.509.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 130.509.500đ

MVS20N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS20N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS20N4MF2L

ACB MVS N 4P 2000A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 146.569.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 146.569.500đ

MVS25N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS25N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS25N4MF2L

ACB MVS N 4P 2500A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 152.174.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 152.174.000đ

MVS32N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS32N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS32N4MF2L

ACB MVS N 4P 3200A 50kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 182.297.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 182.297.500đ

MVS40N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS40N4MF2L ACB Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS

MVS40N4MF2L

ACB MVS N 4P 4000A 55kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 298.925.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 298.925.000đ

Máy cắt không khí EasyPact MVS Schneider

Giới thiệu Máy cắt EasyPact MVS:

 • EasyPact MVS loại N, H từ 800A đến 4000A.
 • Điện áp định mức Ue = 690A, 50/60Hz.
 • Điện áp cách điên định mức Ui = 1000V.
 • Điện áp chịu xung định mức Uimp = 12kV.
 • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics = 100% Icu
 • Ics = Icu = Icw @1s.

Máy cắt không khí Schneider EasyPact MVS cơ bản bao gồm:

 • Khung CB.
 • Bộ đấu nối phía sau, nằm ngang (trên & dưới).
 • Trip ET2l.
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái.
 • 1 tiếp điểm báo sự cố.

Máy cắt không khí Schneider EasySact MVS là sự lựa chọn dễ dàng cho các bộ ngắt mạch và ngắt kết nối dòng điện cao.

MVS cung cấp hiệu suất và độ tin cậy cần thiết cho hầu hết các ứng dụng từ 800A đến 4000 A, trong khi đầu tư hiệu quả về chi phí, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước