MCB Acti 9 – iC60L, Icu=15kA (A9F9)

Schneider

A9F94106 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94106 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94106

IC60L - miniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve - Icu 15kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F94110 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94110 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94110

MCB 1P 10A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F94116 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94116 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94116

MCB 1P 16A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F94120 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94120 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94120

MCB 1P 20A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F94125 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94125 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94125

MCB 1P 25A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F94132 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94132 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94132

MCB 1P 32A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 649.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 649.000đ

A9F94140 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94140 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94140

MCB 1P 40A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 759.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 759.000đ

A9F94150 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94150 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94150

MCB 1P 50A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.067.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.067.000đ

A9F94163 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94163 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94163

MCB 1P 63A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.067.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.067.000đ

A9F94206 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94206 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94206

MCB 2P 6A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.672.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.672.000đ

A9F94210 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94210 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94210

MCB 2P 10A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.672.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.672.000đ

A9F94216 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94216 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94216

MCB 2P 16A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.672.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.672.000đ

A9F94220 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94220 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94220

MCB 2P 20A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.672.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.672.000đ

A9F94225 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94225 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94225

MCB 2P 25A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.672.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.672.000đ

A9F94232 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94232 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94232

MCB 2P 32A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.787.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.787.500đ

A9F94240 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94240 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F94240

MCB 2P 40A 15kA iC60L

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.952.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.952.500đ

Acti 9 - MCB CB tép Schneider Đẳng cấp, tính năng vượt trội.

  • MCB 1P, 2P, 3P, 4P;
  • Icu=15kA
  • Dòng 6A-63A;
  • C Curve

Tính năng VisiTrip với cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt do sự cố.

Tính năng VisiSafe với dãy màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.

MCB Acti 9 - iC60N - 1P,2P,3P,4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử xung (Uimp) : 6kV

Đường cong C

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước