Đèn LED MPE Panel nổi

Panel nổi SRPL - SSPL

Series SRPL - SSPL

Panel nổi SRPLB - SSPLB

Series SRPLB - SSPLB