EasyPact EVS

Schneider

EVS08H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS08H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS08H3MF20

ACB EVS 3P 800A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 80.069.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 80.069.000đ

EVS10H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS10H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS10H3MF20

ACB EVS 3P 1000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81.691.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 81.691.500đ

EVS12H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS12H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS12H3MF20

ACB EVS 3P 1250A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 83.666.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 83.666.000đ

EVS16H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS16H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS16H3MF20

ACB EVS 3P 1600A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 86.256.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 86.256.500đ

EVS20H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS20H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS20H3MF20

ACB EVS 3P 2000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.354.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 96.354.500đ

EVS25H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS25H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS25H3MF20

ACB EVS 3P 2500A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.549.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 109.549.000đ

EVS32H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS32H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS32H3MF20

ACB EVS 3P 3200A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 126.824.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 126.824.500đ

EVS40H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS40H3MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS40H3MF20

ACB EVS 3P 4000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 199.639.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 199.639.000đ

EVS08H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS08H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS08H4MF20

ACB EVS 4P 800A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 91.432.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 91.432.000đ

EVS10H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS10H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS10H4MF20

ACB EVS 4P 1000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95.749.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 95.749.500đ

EVS12H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS12H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS12H4MF20

ACB EVS 4P 1250A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 101.893.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 101.893.000đ

EVS16H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS16H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS16H4MF20

ACB EVS 4P 1600A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 103.510.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 103.510.000đ

EVS20H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS20H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS20H4MF20

ACB EVS 4P 2000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 114.977.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 114.977.500đ

EVS25H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS25H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS25H4MF20

ACB EVS 4P 2500A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 121.907.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 121.907.500đ

EVS32H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS32H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS32H4MF20

ACB EVS 4P 3200A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 150.089.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 150.089.500đ

EVS40H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS40H4MF20 Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

EVS40H4MF20

ACB EVS 4P 4000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 243.688.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 243.688.500đ

Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

  • Dòng cắt ngắn mạch [Icu] : 65kA@440VAC
  • Điện áp định mức [Ue] : 690VAC
  • Điện áp cách điện định mức [Ui]: 1000VAC
  • Icu = Ics = Icw @1s

Tổng quan Máy cắt không khí ACB Schneider EasyPact EVS

Máy cắt không khí EasyPact EVS Schneider Bảo vệ bằng Trip điện tử ET.

✔️ Trip Unit chỉnh định từ 0.4 – 1

✔️ Lắp đặt kiểu cố định (fixed) / rút kéo (drawout)

✔️ Dùng chung một vài phụ kiện với Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS.

Kích thước khung đơn từ 800A đến 4000A, với các đường cắt cửa giống hệt nhau.

  • Thích hợp cho thiết bị đầu cuối kết nối với bước cực đơn 115mm.
  • Hướng đầu cuối có thể được chuyển đổi từ ngang sang dọc và ngược lại
  • Gắn trực tiếp Khung cửa mà không cần khoan bất kỳ lỗ nào.
  • Các phụ kiện được trang bị phía trước như cuộn dây đóng và nhả shunt nhả dưới điện áp cho phạm vi hoàn chỉnh.
  • Chuyển đổi cầu dao hoạt động bằng tay sang hoạt động bằng điện, với đơn sữa chữa bu lông.

Thong-so-ky-thuat-EasyPact-EVS-Schneider

Chức năng và đặc điểm của Máy cắt không khí ACB Schneider
Circuit Breaker EasyPact EVS08 to EVS40

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước