Panel nổi SRPL - SSPL

MPE

Đèn Led MPE Panel tròn trắng ốp trần nổi 6w SRPL-6T

Đèn Led MPE Panel tròn trắng ốp trần nổi 6w SRPL-6T

SRPL-6T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 6w - 550Lm - Ø120×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 265.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 132.550đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6V

SRPL-6V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 6w - 550Lm - Ø120×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 265.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 132.550đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6/3C

SRPL-6/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 6w - 550Lm - Ø120×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 344.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 172.150đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12T

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12T

SRPL-12T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - Ø170×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 390.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 195.250đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12V

SRPL-12V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - Ø170×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 390.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 195.250đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12/3C

SRPL-12/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 12w - 950Lm - Ø170×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 508.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 254.100đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18T

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18T

SRPL-18T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - Ø217×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 523.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 261.800đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18V

SRPL-18V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - Ø217×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 523.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 261.800đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18/3C

SRPL-18/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 18w - 1500Lm - Ø217×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 680.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 340.450đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24T

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24T

SRPL-24T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - Ø300×35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 700.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 350.350đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24V

SRPL-24V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 24w - 1800Lm - Ø300×35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 700.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 350.350đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24/3C

SRPL-24/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 24w - 1800Lm - Ø300×35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 910.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 455.400đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SRPL-6T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SRPL-6T

SSPL-6T

Panel nổi - vuông trắng - ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 120×120x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 281.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 140.800đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6V

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6V

SSPL-6V

Panel nổi - vuông trắng - ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 120×120x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 281.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 140.800đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6/3C

SSPL-6/3C

Panel nổi - vuông trắng - 3 màu - 6w - 500Lm - 120×120x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 366.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 183.150đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 12w SSPL-12T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 12w SSPL-12T

SSPL-12T

Panel nổi - vuông trắng - ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 170×170x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 416.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 208.450đ

Series SRPL - SSPL

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download