Panel nổi SRPL - SSPL

MPE

Đèn Led MPE Panel tròn trắng ốp trần nổi 6w SRPL-6T

Đèn Led MPE Panel tròn trắng ốp trần nổi 6w SRPL-6T

SRPL-6T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 6w - 550Lm - Ø120×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 127.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 93.294đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6V

SRPL-6V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 6w - 550Lm - Ø120×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 127.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 93.294đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 6w SRPL-6/3C

SRPL-6/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 6w - 550Lm - Ø120×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 149.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 109.135đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12T

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12T

SRPL-12T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - Ø170×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 136.583đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12V

SRPL-12V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - Ø170×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 136.583đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 12w SRPL-12/3C

SRPL-12/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 12w - 950Lm - Ø170×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 220.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 161.111đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18T

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18T

SRPL-18T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - Ø217×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 180.383đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18V

SRPL-18V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - Ø217×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 180.383đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 18w SRPL-18/3C

SRPL-18/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 18w - 1500Lm - Ø217×32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 295.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 215.861đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24T

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24T

SRPL-24T

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - Ø300×35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 349.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 255.208đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24V

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24V

SRPL-24V

Panel nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 24w - 1800Lm - Ø300×35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 349.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 255.208đ

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24/3C

Đèn Led MPE Panel Tròn Trắng Ốp Trần Nổi 24w SRPL-24/3C

SRPL-24/3C

Panel nổi - tròn trắng - 3 màu - 24w - 1800Lm - Ø300×35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 395.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 288.715đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SRPL-6T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SRPL-6T

SSPL-6T

Panel nổi - vuông trắng - ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 120×120x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 95.484đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6V

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6V

SSPL-6V

Panel nổi - vuông trắng - ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 120×120x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 95.484đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 6w SSPL-6/3C

SSPL-6/3C

Panel nổi - vuông trắng - 3 màu - 6w - 500Lm - 120×120x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 159.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 116.143đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 12w SSPL-12T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Trắng 12w SSPL-12T

SSPL-12T

Panel nổi - vuông trắng - ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 170×170x32mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 197.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 144.394đ

Series SRPL - SSPL

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download