Downlight DLB

MPE

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5T

DLB-5T

Downlight âm - trắng - 5w - 550Lm - 6500K - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 175.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 87.800đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5N

DLB-5N

Downlight âm - trung tính - 5w - 550Lm - 4500K - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 175.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 87.800đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5V

DLB-5V

Downlight âm - vàng - 5w - 550Lm - 3200K - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 175.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 87.800đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLB-5/3C

DLB-5/3C

Downlight âm - 3 màu - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 217.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 108.550đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7T

DLB-7T

Downlight âm - trắng - 7w - 770Lm - 6500K - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 194.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 97.000đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7N

DLB-7N

Downlight âm - trung tính - 7w - 770Lm - 4500K - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 194.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 97.000đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7V

DLB-7V

Downlight âm - vàng - 7w - 770Lm - 3200K - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 194.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 97.000đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLB-7/3C

DLB-7/3C

Downlight âm - 3 màu - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 254.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 127.050đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9T

DLB-9T

Downlight âm - trắng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 204.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 102.250đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9N

DLB-9N

Downlight âm - trung tính - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 204.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 102.250đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9V

DLB-9V

Downlight âm - vàng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 204.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 102.250đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLB-9/3C

DLB-9/3C

Downlight âm - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 254.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 127.050đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9T

DLBL-9T

Downlight âm - trắng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 112.650đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9N

DLBL-9N

Downlight âm - trung tính - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 112.650đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9V

DLBL-9V

Downlight âm - vàng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 112.650đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLBL-9/3C

DLBL-9/3C

Downlight âm - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 286.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 143.200đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download