Thiết bị chống sét

Chống sét Easy9

Thiết bị chống sét lan truyền (SPD): bảo vệ điện áp cho các TB dân dụng, viễn thông và điện tử công nghiệp

Chống sét Acti9

Bộ chống sét iPRF1, iPRD, iPF K bảo vệ điện áp cho các thiết bị dân dụng, viễn thông và điện tử công nghiệp.