LED Bulb LB

MPE

Đèn LED MPE Bulb 12w LBA-12T

Đèn LED MPE Bulb 12w LBA-12T

LBA-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 1200Lm - 6500K - Ø65x125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 51.319đ

Đèn LED MPE Bulb 12w LBA-12V

Đèn LED MPE Bulb 12w LBA-12V

LBA-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 1200Lm - 3200K - Ø65x125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 51.319đ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBA-15T

Đèn LED MPE Bulb 15w LBA-15T

LBA-15T

Ánh sáng trắng - 15w - 1500Lm - 6500K - Ø65x125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 79.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 58.181đ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBA-15V

Đèn LED MPE Bulb 15w LBA-15V

LBA-15V

Ánh sáng vàng - 15w - 1500Lm - 3200K - Ø65x125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 79.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 58.181đ

Đèn LED MPE Bulb 20w LB-20T

Đèn LED MPE Bulb 20w LB-20T

LB-20T

Ánh sáng trắng - 20w - 2000Lm - 6500K - Ø80x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 69.788đ

Đèn LED MPE Bulb 20w LB-20N

Đèn LED MPE Bulb 20w LB-20N

LB-20N

Ánh sáng trung tính - 20w - 2000Lm - 4500K - Ø80x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 69.788đ

Đèn LED MPE Bulb 20w LB-20V

Đèn LED MPE Bulb 20w LB-20V

LB-20V

Ánh sáng vàng - 20w - 2000Lm - 3200K - Ø80x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 69.788đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LB-30T

Đèn LED MPE Bulb 30w LB-30T

LB-30T

Ánh sáng trắng - 30w - 3000Lm - 6500K - Ø100x185mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 134.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 98.039đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LB-30N

Đèn LED MPE Bulb 30w LB-30N

LB-30N

Ánh sáng trung tính - 30w - 3000Lm - 4500K - Ø100x185mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 134.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 98.039đ

Đèn LED MPE Bulb 30w LB-30V

Đèn LED MPE Bulb 30w LB-30V

LB-30V

Ánh sáng vàng - 30w - 3000Lm - 3200K - Ø100x185mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 134.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 98.039đ

Đèn LED MPE Bulb 40w LB-40T

Đèn LED MPE Bulb 40w LB-40T

LB-40T

Ánh sáng trắng - 40w - 4000Lm - 6500K - Ø118x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 203.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 148.774đ

Đèn LED MPE Bulb 40w LB-40N

Đèn LED MPE Bulb 40w LB-40N

LB-40N

Ánh sáng trung tính - 40w - 4000Lm - 4500K - Ø118x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 203.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 148.774đ

Đèn LED MPE Bulb 40w LB-40V

Đèn LED MPE Bulb 40w LB-40V

LB-40V

Ánh sáng vàng - 40w - 4000Lm - 3200K - Ø118x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 203.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 148.774đ

Đèn LED MPE Bulb 50w LB-50T

Đèn LED MPE Bulb 50w LB-50T

LB-50T

Ánh sáng trắng - 50w - 5000Lm - 6500K - Ø135x238mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 305.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 222.869đ

Đèn LED MPE Bulb 60w LBA-60T

Đèn LED MPE Bulb 60w LBA-60T

LBA-60T

Ánh sáng trắng - 60w - 6000Lm - 6500K - Ø136x272mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 390.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 284.992đ

Đèn LED MPE Bulb 80w LBA-80T

Đèn LED MPE Bulb 80w LBA-80T

LBA-80T

Ánh sáng trắng - 80w - 8000Lm - 6500K - Ø150x280mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 437.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 319.302đ

LED Bulb LB

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download