Phụ kiện MVS - NT - NW

Schneider

48212 Motor Mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48212

Motor mechanism MCH, Masterpact NW08 to Masterpact NW63 fixed circuit breakers, 200 VAC to 240 V AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

48214 Motor mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48214

Motor-mechanism - MCH - 380..415 V AC - for Fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

48206 Motor mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48206

Motor-mechanism - MCH - 24..30 V DC - for fixed ACB

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47353 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47353

Voltage release XF - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47355 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47355

Voltage release XF - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47350 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47350

Voltage release XF - 24 V DC/AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47363 Cuộn cắt MX Phụ kiện ACB Schneider

47363

MX opening voltage release for fixed Masterpact NT/NW, 200 VDC to 250 VDC, 200 VAC to 250 VAC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47365 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện ACB Schneider

47365

Voltage release MX - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47360 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện ACB Schneider

47360

Voltage release MX - 24..30 V DC/AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47373 Shunt trip 2nd MX Phụ kiện ACN Schneider

47373

Voltage release MX - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47375 Shunt trip 2nd MX Phụ kiện ACB Schneider

47375

Voltage release MX - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47370 Shunt Trip 2nd MX Phụ Kiện ACB Schneider

47370

Voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47383 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47383

Voltage release MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz - For Fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47385 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47385

Voltage release MN - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

47380 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47380

Voltage release MN - 24 V DC/AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

33682 Undervoltage Trip MN Time delay Phụ Kiện ACB Schneider

33682

Adjustable time delay relay for voltage release MN, 200-250 VAC 50/60 Hz, 200-250 VDC (for fixed & Drawout ACB)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Phụ kiện Máy cắt không khí Schneider

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước