Phụ kiện MVS - NT - NW

Schneider

48212 Motor Mechanism MCH Phụ kiện ACB  Schneider

48212 Motor Mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48212

Motor mechanism MCH, Masterpact NW08 to Masterpact NW63 fixed circuit breakers, 200 VAC to 240 V AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28.506.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 28.506.500đ

48214 Motor mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48214 Motor mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48214

Motor-mechanism - MCH - 380..415 V AC - for Fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28.506.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 28.506.500đ

48206 Motor mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48206 Motor mechanism MCH Phụ kiện ACB Schneider

48206

Motor-mechanism - MCH - 24..30 V DC - for fixed ACB

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: 28.506.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 28.506.500đ

47353 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47353 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47353

Voltage release XF - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.192.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.192.500đ

47355 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47355 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47355

Voltage release XF - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47350 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47350 Cuộn đóng XF Phụ kiện ACB Schneider

47350

Voltage release XF - 24 V DC/AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.192.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.192.500đ

47363 Cuộn cắt MX Phụ kiện ACB Schneider

47363 Cuộn cắt MX Phụ kiện ACB Schneider

47363

MX opening voltage release for fixed Masterpact NT/NW, 200 VDC to 250 VDC, 200 VAC to 250 VAC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47365 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện ACB Schneider

47365 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện ACB Schneider

47365

Voltage release MX - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47360 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện ACB Schneider

47360 Cuộn Cắt MX Phụ Kiện ACB Schneider

47360

Voltage release MX - 24..30 V DC/AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47373 Shunt trip 2nd MX Phụ kiện ACN Schneider

47373 Shunt trip 2nd MX Phụ kiện ACN Schneider

47373

Voltage release MX - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47375 Shunt trip 2nd MX Phụ kiện ACB Schneider

47375 Shunt trip 2nd MX Phụ kiện ACB Schneider

47375

Voltage release MX - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47370 Shunt Trip 2nd MX Phụ Kiện ACB Schneider

47370 Shunt Trip 2nd MX Phụ Kiện ACB Schneider

47370

Voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47383 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47383 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47383

Voltage release MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz - For Fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.192.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.192.500đ

47385 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47385 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47385

Voltage release MN - 380..480 V AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

47380 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47380 Undervoltage Trip MN Phụ Kiện ACB Schneider

47380

Voltage release MN - 24 V DC/AC 50/60Hz - for fixed ACB

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.016.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.016.500đ

33682 Undervoltage Trip MN Time delay Phụ Kiện ACB Schneider

33682 Undervoltage Trip MN Time delay Phụ Kiện ACB Schneider

33682

Adjustable time delay relay for voltage release MN, 200-250 VAC 50/60 Hz, 200-250 VDC (for fixed & Drawout ACB)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.165.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 11.165.000đ

Phụ kiện Máy cắt không khí Schneider

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước