Đèn LED MPE Downlight nổi

Downlight nổi SRDL - SSDL

Downlight nổi SRDL - SSDL thân đèn tròn viền trắng - tràn viền

Downlight nổi SRDLB - SSDLB

Downlight nổi SRDLB - SSDLB thân đèn tròn màu đen - tràn viền