Đồng hồ đa năng

Đồng hồ đa năng PM5000

Đồng hồ đa năng PM5000: Đo được nhiều thông số, tiết kiệm không gian tủ, thời gian lắp dặt, đảm bảo tính ổn định, thay thế PM710, PM810, PM820.

Đồng hồ đa năng PM2000

Ứng dụng: Quản lý điện năng; Giám sát sóng hài; Giám sát và điều khiển ACB, MCCB

Đồng hồ đa năng PM8000

Ứng dụng: Giám sát sóng hài, biến động điện áp; Chụp ảnh dạng sóng; Gửi email cảnh báo

Đồng hồ đa năng DM6000H

Đồng hồ đa năng DM6000 với các đo lường thông số cơ bản - không có thông tin liên lạc.