VCm - Dây đơn mềm

Lucky Star

Dây đơn mềm VCm Lucky Star

Dây đơn mềm VCm Lucky Star

VCm

Dây đơn mềm – VCm (1 lõi đồng mềm, cách điện PVC)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 0

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước