Cầu dao ngắt tải iNS

Schneider

Cầu dao ngắt tải 28900

Cầu dao ngắt tải 28900

28900

Loại (Frame size) INS80 3P 40A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.768.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 831.336đ

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước