Mã đặt hàng Cầu dao tự động MCCB CompacT Schneider Electric

1. Giới thiệu dòng Cầu dao tự động MCCB CompacT Schneider Electric

Schneider Electric, doanh nghiệp dẫn đầu trong số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa, vừa chính thức ra mắt dòng sản phẩm thế hệ mới MCCB ComPacT. Đổi mới diện mạo sản phẩm dựa trên nền tảng thiết kế của thế hệ trước, MCCB ComPacT được phát triển nhằm tối ưu khả năng hoạt động và đơn giản hóa công tác bảo trì.

1.1. MCCB CompacT NSXm E/B/F/N/H Schneider – các thông số cơ bản

 • Đầu nối dạng EverLink
 • Phụ kiện dạng lò xo có thể trực quang.
 • Có thể lắp đặt trên thanh ray DIN và trên đế.
 • Số cực: 3P - 4P
 • Dòng định mức từ 16A đến 160A
 • Dòng cắt Icu: 16kA, 25kA, 36kA, 50kA, 70kA.

1.2. MCCB CompacT NSX B/F/N/H Schneider – các thông số cơ bản

 • Phù hợp tiêu chuẩn IEC 947-2
 • Có nhiều trip unit: MA, TMD, Micrologic : 1,2,4,5,6,7
 • Số cực: 3P - 4P
 • Dòng định mức từ 16A đến 630A
 • CompacT NSX có thể kết nối với cấu trúc IoT - enabled EcoStruxureTM
 • Dòng cắt Icu: 25kA, 36kA, 50kA, 70kA.

Thiết bị đóng cắt MCCB CompacT NSX/NSXm Schneider

Thiết bị đóng cắt MCCB CompacT NSX/NSXm Schneider

2. Mã đặt hàng của dòng sản phẩm MCCB CompacT Schneider Electric

2.1. Cầu dao tự động MCCB CompacT NSXm

MCCB CompacT NSXm dòng E

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 160A
 • Dòng cắt Icu : 16kA
Mã hàng Diễn giải Mã hàng Diễn giải
C11E3TM016L NSXm100E 16kA AC 3P 16A TMD ELINK C11E6TM016L NSXm100E 16kA AC 4P3D 16A TMD ELINK
C11E3TM025L NSXm100E 16kA AC 3P 25A TMD ELINK C11E6TM025L NSXm100E 16kA AC 4P3D 25A TMD ELINK
C11E3TM032L NSXm100E 16kA AC 3P 32A TMD ELINK C11E6TM032L NSXm100E 16kA AC 4P3D 32A TMD ELINK
C11E3TM040L NSXm100E 16kA AC 3P 40A TMD ELINK C11E6TM040L NSXm100E 16kA AC 4P3D 40A TMD ELINK
C11E3TM050L NSXm100E 16kA AC 3P 50A TMD ELINK C11E6TM050L NSXm100E 16kA AC 4P3D 50A TMD ELINK
C11E3TM063L NSXm100E 16kA AC 3P 63A TMD ELINK C11E6TM063L NSXm100E 16kA AC 4P3D 63A TMD ELINK
C11E3TM080L NSXm100E 16kA AC 3P 80A TMD ELINK C11E6TM080L NSXm100E 16kA AC 4P3D 80A TMD ELINK
C11E3TM100L NSXm100E 16kA AC 3P 100A TMD ELINK C11E6TM100L NSXm100E 16kA AC 4P3D 100A TMD ELINK
C12E3TM125L NSXm160E 16kA AC 3P 125A TMD ELINK C12E6TM125L NSXm160E 16kA AC 4P3D 125A TMD ELINK
C12E3TM160L NSXm160E 16kA AC 3P 160A TMD ELINK C12E6TM160L NSXm160E 16kA AC 4P3D 160A TMD ELINK

 

MCCB CompacT NSXm dòng B

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 160A
 • Dòng cắt Icu : 25kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C11B3TM016L NSXm100B 25kA AC 3P 16A TMD ELINK C11B6TM016L NSXm100B 25kA AC 4P3D 16A TMD ELINK
C11B3TM025L NSXm100B 25kA AC 3P 25A TMD ELINK C11B6TM025L NSXm100B 25kA AC 4P3D 25A TMD ELINK
C11B3TM032L NSXm100B 25kA AC 3P 32A TMD ELINK C11B6TM032L NSXm100B 25kA AC 4P3D 32A TMD ELINK
C11B3TM040L NSXm100B 25kA AC 3P 40A TMD ELINK C11B6TM040L NSXm100B 25kA AC 4P3D 40A TMD ELINK
C11B3TM050L NSXm100B 25kA AC 3P 50A TMD ELINK C11B6TM050L NSXm100B 25kA AC 4P3D 50A TMD ELINK
C11B3TM063L NSXm100B 25kA AC 3P 63A TMD ELINK C11B6TM063L NSXm100B 25kA AC 4P3D 63A TMD ELINK
C11B3TM080L NSXm100B 25kA AC 3P 80A TMD ELINK C11B6TM080L NSXm100B 25kA AC 4P3D 80A TMD ELINK
C11B3TM100L NSXm100B 25kA AC 3P 100A TMD ELINK C11B6TM100L NSXm100B 25kA AC 4P3D 100A TMD ELINK
C12B3TM125L NSXm160B 25kA AC 3P 125A TMD ELINK C12B6TM125L NSXm160B 25kA AC 4P3D 125A TMD ELINK
C12B3TM160L NSXm160B 25kA AC 3P 160A TMD ELINK C12B6TM160L NSXm160B 25kA AC 4P3D 160A TMD ELINK

 

MCCB CompacT NSXm dòng F

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 160A
 • Dòng cắt Icu : 36kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C11F3TM016L NSXm100F 36kA AC 3P 16A TMD ELINK C11F6TM016L NSXm100F 36kA AC 4P3D 16A TMD ELINK
C11F3TM025L NSXm100F 36kA AC 3P 25A TMD ELINK C11F6TM025L NSXm100F 36kA AC 4P3D 25A TMD ELINK
C11F3TM032L NSXm100F 36kA AC 3P 32A TMD ELINK C11F6TM032L NSXm100F 36kA AC 4P3D 32A TMD ELINK
C11F3TM040L NSXm100F 36kA AC 3P 40A TMD ELINK C11F6TM040L NSXm100F 36kA AC 4P3D 40A TMD ELINK
C11F3TM050L NSXm100F 36kA AC 3P 50A TMD ELINK C11F6TM050L NSXm100F 36kA AC 4P3D 50A TMD ELINK
C11F3TM063L NSXm100F 36kA AC 3P 63A TMD ELINK C11F6TM063L NSXm100F 36kA AC 4P3D 63A TMD ELINK
C11F3TM080L NSXm100F 36kA AC 3P 80A TMD ELINK C11F6TM080L NSXm100F 36kA AC 4P3D 80A TMD ELINK
C11F3TM100L NSXm100F 36kA AC 3P 100A TMD ELINK C11F6TM100L NSXm100F 36kA AC 4P3D 100A TMD ELINK
C12F3TM125L NSXm160F 36kA AC 3P 125A TMD ELINK C12F6TM125L NSXm160F 36kA AC 4P3D 125A TMD ELINK
C12F3TM160L NSXm160F 36kA AC 3P 160A TMD ELINK C12F6TM160L NSXm160F 36kA AC 4P3D 160A TMD ELINK

 

MCCB CompacT NSXm dòng N

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 160A
 • Dòng cắt Icu : 50kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C11N3TM016L NSXm100N 50kA AC 3P 16A TMD ELINK C11N6TM016L NSXm100N 50kA AC 4P3D 16A TMD ELINK
C11N3TM025L NSXm100N 50kA AC 3P 25A TMD ELINK C11N6TM025L NSXm100N 50kA AC 4P3D 25A TMD ELINK
C11N3TM032L NSXm100N 50kA AC 3P 32A TMD ELINK C11N6TM032L NSXm100N 50kA AC 4P3D 32A TMD ELINK
C11N3TM040L NSXm100N 50kA AC 3P 40A TMD ELINK C11N6TM040L NSXm100N 50kA AC 4P3D 40A TMD ELINK
C11N3TM050L NSXm100N 50kA AC 3P 50A TMD ELINK C11N6TM050L NSXm100N 50kA AC 4P3D 50A TMD ELINK
C11N3TM063L NSXm100N 50kA AC 3P 63A TMD ELINK C11N6TM063L NSXm100N 50kA AC 4P3D 63A TMD ELINK
C11N3TM080L NSXm100N 50kA AC 3P 80A TMD ELINK C11N6TM080L NSXm100N 50kA AC 4P3D 80A TMD ELINK
C11N3TM100L NSXm100N 50kA AC 3P 100A TMD ELINK C11N6TM100L NSXm100N 50kA AC 4P3D 100A TMD ELINK
C12N3TM125L NSXm160N 50kA AC 3P 125A TMD ELINK C12N6TM125L NSXm160N 50kA AC 4P3D 125A TMD ELINK
C12N3TM160L NSXm160N 50kA AC 3P 160A TMD ELINK C12N6TM160L NSXm160N 50kA AC 4P3D 160A TMD ELINK

 

MCCB CompacT NSXm dòng H

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 160A
 • Dòng cắt Icu : 70kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C11H3TM016L NSXm100H 70kA AC 3P 16A TMD ELINK C11H6TM016L NSXm100H 70kA AC 4P3D 16A TMD ELINK
C11H3TM025L NSXm100H 70kA AC 3P 25A TMD ELINK C11H6TM025L NSXm100H 70kA AC 4P3D 25A TMD ELINK
C11H3TM032L NSXm100H 70kA AC 3P 32A TMD ELINK C11H6TM032L NSXm100H 70kA AC 4P3D 32A TMD ELINK
C11H3TM040L NSXm100H 70kA AC 3P 40A TMD ELINK C11H6TM040L NSXm100H 70kA AC 4P3D 40A TMD ELINK
C11H3TM050L NSXm100H 70kA AC 3P 50A TMD ELINK C11H6TM050L NSXm100H 70kA AC 4P3D 50A TMD ELINK
C11H3TM063L NSXm100H 70kA AC 3P 63A TMD ELINK C11H6TM063L NSXm100H 70kA AC 4P3D 63A TMD ELINK
C11H3TM080L NSXm100H 70kA AC 3P 80A TMD ELINK C11H6TM080L NSXm100H 70kA AC 4P3D 80A TMD ELINK
C11H3TM100L NSXm100H 70kA AC 3P 100A TMD ELINK C11H6TM100L NSXm100H 70kA AC 4P3D 100A TMD ELINK
C12H3TM125L NSXm160H 70kA AC 3P 125A TMD ELINK C12H6TM125L NSXm160H 70kA AC 4P3D 125A TMD ELINK
C12H3TM160L NSXm160H 70kA AC 3P 160A TMD ELINK C12H6TM160L NSXm160H 70kA AC 4P3D 160A TMD ELINK

 

2.2. Cầu dao tự động MCCB CompacT NSX

MCCB CompacT NSX dòng B

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 250A
 • Dòng cắt Icu : 25kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C10B3TM016 NSX100B 25kA AC 3P3D 16A TMD C10B6TM016 NSX100B 25kA AC 4P3D 16A TMD
C10B3TM025 NSX100B 25kA AC 3P3D 25A TMD C10B6TM025 NSX100B 25kA AC 4P3D 25A TMD
C10B3TM032 NSX100B 25kA AC 3P3D 32A TMD C10B6TM032 NSX100B 25kA AC 4P3D 32A TMD
C10B3TM040 NSX100B 25kA AC 3P3D 40A TMD C10B6TM040 NSX100B 25kA AC 4P3D 40A TMD
C10B3TM050 NSX100B 25kA AC 3P3D 50A TMD C10B6TM050 NSX100B 25kA AC 4P3D 50A TMD
C10B3TM063 NSX100B 25kA AC 3P3D 63A TMD C10B6TM063 NSX100B 25kA AC 4P3D 63A TMD
C10B3TM080 NSX100B 25kA AC 3P3D 80A TMD C10B6TM080 NSX100B 25kA AC 4P3D 80A TMD
C10B3TM100 NSX100B 25kA AC 3P3D 100A TMD C10B6TM100 NSX100B 25kA AC 4P3D 100A TMD
C16B3TM125 NSX160B 25kA AC 3P3D 125A TMD C16B6TM125 NSX160B 25kA AC 4P3D 125A TMD
C16B3TM160 NSX160B 25kA AC 3P3D 160A TMD C16B6TM160 NSX160B 25kA AC 4P3D 160A TMD
C25B3TM200 NSX250B 25kA AC 3P3D 200A TMD C25B6TM200 NSX250B 25kA AC 4P3D 200A TMD
C25B3TM250 NSX250B 25kA AC 3P3D 250A TMD C25B6TM250 NSX250B 25kA AC 4P3D 250A TMD

 

MCCB CompacT NSX dòng F

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 630A
 • Dòng cắt Icu : 36kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C10F3TM016 NSX100F 36kA AC 3P3D 16A TMD C10F6TM016 NSX100F 36kA AC 4P3D 16A TMD
C10F3TM025 NSX100F 36kA AC 3P3D 25A TMD C10F6TM025 NSX100F 36kA AC 4P3D 25A TMD
C10F3TM032 NSX100F 36kA AC 3P3D 32A TMD C10F6TM032 NSX100F 36kA AC 4P3D 32A TMD
C10F3TM040 NSX100F 36kA AC 3P3D 40A TMD C10F6TM040 NSX100F 36kA AC 4P3D 40A TMD
C10F3TM050 NSX100F 36kA AC 3P3D 50A TMD C10F6TM050 NSX100F 36kA AC 4P3D 50A TMD
C10F3TM063 NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD C10F6TM063 NSX100F 36kA AC 4P3D 63A TMD
C10F3TM080 NSX100F 36kA AC 3P3D 80A TMD C10F6TM080 NSX100F 36kA AC 4P3D 80A TMD
C10F3TM100 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F6TM100 NSX100F 36kA AC 4P3D 100A TMD
C16F3TM125 NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F6TM125 NSX160F 36kA AC 4P3D 125A TMD
C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F6TM160 NSX160F 36kA AC 4P3D 160A TMD
C25F3TM200 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F6TM200 NSX250F 36kA AC 4P3D 200A TMD
C25F3TM250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD C25F6TM250 NSX250F 36kA AC 4P3D 250A TMD
C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3 C40F42D400 NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 2.3
C63F32D630 NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3 C63F42D630 NSX630F 36kA AC 4P4D 630A 2.3

 

MCCB CompacT NSX dòng N

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 630A
 • Dòng cắt Icu : 50kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C10N3TM016 NSX100N 50kA AC 3P3D 16A TMD C10N6TM016 NSX100N 50kA AC 4P3D 16A TMD
C10N3TM025 NSX100N 50kA AC 3P3D 25A TMD C10N6TM025 NSX100N 50kA AC 4P3D 25A TMD
C10N3TM032 NSX100N 50kA AC 3P3D 32A TMD C10N6TM032 NSX100N 50kA AC 4P3D 32A TMD
C10N3TM040 NSX100N 50kA AC 3P3D 40A TMD C10N6TM040 NSX100N 50kA AC 4P3D 40A TMD
C10N3TM050 NSX100N 50kA AC 3P3D 50A TMD C10N6TM050 NSX100N 50kA AC 4P3D 50A TMD
C10N3TM063 NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD C10N6TM063 NSX100N 50kA AC 4P3D 63A TMD
C10N3TM080 NSX100N 50kA AC 3P3D 80A TMD C10N6TM080 NSX100N 50kA AC 4P3D 80A TMD
C10N3TM100 NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD C10N6TM100 NSX100N 50kA AC 4P3D 100A TMD
C16N3TM125 NSX160N 50kA AC 3P3D 125A TMD C16N6TM125 NSX160N 50kA AC 4P3D 125A TMD
C16N3TM160 NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD C16N6TM160 NSX160N 50kA AC 4P3D 160A TMD
C25N3TM200 NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD C25N6TM200 NSX250N 50kA AC 4P3D 200A TMD
C25N3TM250 NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD C25N6TM250 NSX250N 50kA AC 4P3D 250A TMD
C40N32D400 NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3 C40N42D400 NSX400N 50kA AC 4P4D 400A 2.3
C63N32D630 NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3 C63N42D630 NSX630N 50kA AC 4P4D 630A 2.3

 

MCCB CompacT NSX dòng H

 • Số cực : 3P - 4P
 • Dòng định mức : từ 16A đến 630A
 • Dòng cắt Icu : 70kA
Mã hàng Diễn giải  Mã hàng Diễn giải 
C10H3TM016 NSX100H 70kA AC 3P3D 16A TMD C10H6TM016 NSX100H 70kA AC 4P3D 16A TMD
C10H3TM025 NSX100H 70kA AC 3P3D 25A TMD C10H6TM025 NSX100H 70kA AC 4P3D 25A TMD
C10H3TM032 NSX100H 70kA AC 3P3D 32A TMD C10H6TM032 NSX100H 70kA AC 4P3D 32A TMD
C10H3TM040 NSX100H 70kA AC 3P3D 40A TMD C10H6TM040 NSX100H 70kA AC 4P3D 40A TMD
C10H3TM050 NSX100H 70kA AC 3P3D 50A TMD C10H6TM050 NSX100H 70kA AC 4P3D 50A TMD
C10H3TM063 NSX100H 70kA AC 3P3D 63A TMD C10H6TM063 NSX100H 70kA AC 4P3D 63A TMD
C10H3TM080 NSX100H 70kA AC 3P3D 80A TMD C10H6TM080 NSX100H 70kA AC 4P3D 80A TMD
C10H3TM100 NSX100H 70kA AC 3P3D 100A TMD C10H6TM100 NSX100H 70kA AC 4P3D 100A TMD
C16H3TM125 NSX160H 70kA AC 3P3D 125A TMD C16H6TM125 NSX160H 70kA AC 4P3D 125A TMD
C16H3TM160 NSX160H 70kA AC 3P3D 160A TMD C16H6TM160 NSX160H 70kA AC 4P3D 160A TMD
C25H3TM200 NSX250H 70kA AC 3P3D 200A TMD C25H6TM200 NSX250H 70kA AC 4P3D 200A TMD
C25H3TM250 NSX250H 70kA AC 3P3D 250A TMD C25H6TM250 NSX250H 70kA AC 4P3D 250A TMD
C40H32D400 NSX400H 70kA AC 3P3D 400A 2.3 C40H42D400 NSX400H 70kA AC 4P4D 400A 2.3
C63H32D630 NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3 C63H42D630 NSX630H 70kA AC 4P4D 630A 2.3

3. Mua Thiết bị đóng cắt MCCB CompacT NSX/NSXm ở đâu tại TPHCM

Với nhiều năm kinh nghiệm là nhà phân phối chính thức của Schneider Electric Việt Nam, Phan  Khang ngày càng giành được nhiều tình cảm của khách hàng trên mọi miền tổ quốc, và dần dần chiếm được vị thế trên thị trường cung cấp Thiết bị điện ở Việt Nam. Với tư cách là đối tác tin cậy của Schneider Electric Việt Nam, Phan Khang chúng tôi luôn tự hào khi mang tới cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mức giá hợp lý nhất.

Kho hàng sản phẩm Schneider của Điện Phan Khang

Kho hàng sản phẩm Schneider của Điện Phan Khang

Để biết thêm chi tiết về Cầu dao tự động MCCB CompacT NSX/NSXm, xin hãy liên lạc Phan Khang chúng tôi nhé. 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CÔNG TY TNHH ĐIỆN PHAN KHANG
Hãy liên hệ Phan Khang Electric ngay hôm nay để có được sự phục vụ tốt nhất.